Mszana Dolna. Spółka wypowiedziała umowę miastu

Mszana Dolna. Spółka wypowiedziała umowę miastu

Spółka „Górna Raba” wypowiedziała umowę dzierżawy kanalizacji Miastu Mszana Dolna. Decyzja spółki była tylko formalnością – czytamy w przesłanej do naszej redakcji mailu.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Józef Kowalczyk, Burmistrz Mszany Dolnej poinformował radnych o możliwości dodatkowych wpływów do budżetu miasta z tytułu nie zapłacenia podatku przez spółkę „Górna Raba”, która działa na terenie miasta. Do budżetu miasta z tego tytułu miałoby wpływać 340 tyś. rocznie.

Burmistrz miasta zapewnił nas, że mieszkańcom z tego tytułu nic nie grozi i nie muszą się o nic martwić. – Stawki za ścieki już są ustalone na rok przyszły,. Mamy też instrumenty, aby w razie jakichś ruchów cenowych, z tegoż podatku dopłacić do cen ścieków – mówił na grudniowej sesji Jóżef Kowalczyk.

(…)Kanalizacja sanitarna zbudowana na terenie miasta Mszana Dolna stanowi własność Miasta. W tej sytuacji „Górna Raba” Sp. z o.o. nie jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

Spółka stała się płatnikiem tego podatku w roku 2008 roku, gdy ustalono z Burmistrzem i Wójtami gmin, reprezentujących gminy z terenu których kanalizacja sanitarna obsługiwana jest przez Spółkę, że „Górna Raba” Sp. z o.o. przejmie utrzymanie kanalizacji sanitarnej pod warunkiem, że Gminy będą zwolnić z podatku majątek służący zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

Takie uzgodnienia podyktowane były głownie tym, by nadmiernie nie podnosić cen za ścieki. W 2016 roku od tych uzgodnień odstąpiło tylko Miasto Mszana Dolna.

Jeżeli więc Burmistrz Miasta zerwał jednostronnie zawartą umowę, to Spółce nie pozostało nic innego jak tą umowę formalnie wypowiedzieć.

Warto zauważyć, że w odniesieniu do pozostałych siedmiu gmin, ustalona w 2008 roku umowa dalej obowiązuje i dlatego „Górna Raba” utrzymuje na terenach tych gmin kanalizację, a gminy zwolniły Spółkę z podatku od nieruchomości(…).

Do grudnia 2009 roku właścicielem 100% udziałów był Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa i wtedy kapitał zakładowy wynosił 5 912 900,00 złotych.

Od 29 grudnia 2009 roku zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników „Górna Raba” Spółka z o.o. do Spółki przystąpiło 8 nowych Wspólników, a to : Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Raba Wyżna, Gmina Tokarnia, Gmina Lubień, Gmina Wiśniowa, Gmina Pcim, Miasto Mszana Dolna, którzy objęli udziały w podwyższanym kapitale zakładowym proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

 

Zobacz również