Rozmawiali o porządku publicznym w mieście

Rozmawiali o porządku publicznym w mieście

W poniedziałek, 22 lutego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta Józef Kowalczyk,  obecni byli przedstawiciele Komisariatu Policji oraz Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej, Radni Rady Miasta, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, członkowie Miejskiej Komsji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracownik d.s. Zarządzania kryzysowego i Obrony cywilnej Jakub Witosławski.

Na początku spotkania przedstawiciele służb mundurowych scharakteryzowali zagrożenia jakie występują na terenie Miasta i przedstawili dane wynikające z zakresu ich pracy. W dalszej części spotkania uczestnicy przedstawili miejsca i rodzaje zagrożeń na terenie Miasta Mszana Dolna. Poruszono tematy narkotyków w szkole, rozbojów i kradzieży. Uwzględniono również dane związane ze śmiertelnymi wypadkami drogowymi z terenu miasta i gminy Mszana Dolna. Wymieniono również zagrożenia z zakresu zarządzania kryzysowego: zagrożenia powodziowe, zagrożenia pożarowe, poruszono problem niskiej emisji. W następnej kolejności poruszono zasadnicze problemy jakie występują na terenie Miasta związane z bezpieczeństwem publicznym oraz komunikacyjnym.

Zastęca Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej Marek Franczyk wraz z Komendantem Straży Miejskiej Jakubem Spędzią zadeklarowali, że zwrócą uwagę na powyższe problemy w pracy poszczególnych służb. Zwrócił on szczególną uwagę na zakłócenia porządku na ul. Krakowskiej w rejonie stacji benzynowej oraz na problem wzmocnienia patroli w porze wieczornej i nocnej na terenie Miasta. Podsumowując spotkanie Zastęca Komendanta Policji w Mszanie Dolnej poinformował, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w mieście Mszana Dolna – to ono się poprawia – tendencja przestępstw jest malejąca.

Źródło: UM Mszana Dolna

Zobacz również