Rozpoczął się „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Rozpoczął się „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Do 27 lutego potrwa „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Gospodarzem tej inicjatywy jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa, instytucji państwowych oraz samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Istotnym przesłaniem prowadzonych w tym czasie działań, winno być uświadomienie osób pokrzywdzonych, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc nie tylko podczas tego tygodnia, ale również na co dzień.

Osoby, które zgłoszą się do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej będą kierowane przez służbę dyżurną do odpowiednich komórek organizacyjnych

w zależności od przedstawionego problemu.

W KPP w Limanowej od poniedziałku ( 22/26.02.2016r) do piątku dyżur pełnić będą:

• Pion prewencji w godzinach 07:00 – 21.00 – Zespół ds. Nieletnich i Patologii oraz

Dzielnicowi .

• Detektywni pełniący dyżury w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym.

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej można uzyskać pomoc:

• Poradnictwo prawne w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 9:30 pokój 345

(piętro II budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej) radca prawny: mec. Krzysztof Jędrzejek mec. Katarzyna Liszka Sułkowska.

• Pomoc psychologiczna w wtorek w godzinach od 15:30 do 17:00 pokój 105

(piętro I budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej) psycholog Ann Tylawska.

• Grupa wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie w czwartek w godzinach od 15:30 do 19:00, sala konferencyjna 204, psycholog Małgorzata Frączek.

• Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, spotkania grupowe w piątek w godzinach od 16:00 do ł 9:00, sala konferencyjna 204, prowadzący: Dorota Stanisławczyk i Jerzy Szczepaniec.

3. Sędziowie i Kuratorzy Sądu Rejonowego w Limanowej będą przyjmować zainteresowane osoby w godzinach pracy Urzędu.

4. Prokuratura Rejonowa Limanowej będzie pełnić dyżur w godzinach od 10:00 do 14:00.

5. Pomoc uzyskają również te osoby. które zgłoszą się ( 07:30 – 15:30) do Miejskiego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej.

6. Na terenie Komisariatów Policji w Tymbarku i w  Mszanie Dolnej oraz Posterunkach Policji w Kamienicy  Łukowicy, Komendanci i Kierownicy wyznaczą policjantów odpowiedzialnych za ustalenie organizację i terminy dyżurów. Aby osoby szukające pomocy czy porady mogły skorzystać ze wsparcia i porady tamtejszych policjantów.

Źródło: KPP Limanowa

Zobacz również