Tymbark. Starania o samochód bojowy

Tymbark. Starania o samochód bojowy

W Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłopieniu z udziałem Starosty Limanowskiego ‒ Jana Puchały (członka honorowego tej jednostki), Wójta Gminy Tymbark ‒ dr. Pawła Ptaszka, prezesa zarządu oddziału gminnego ZOSP RP ‒ druha Kazimierza Dziadonia, komendanta gminnego strażaków ‒ druha Zbigniewa Kaptura, przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Limanowej ‒ mł. bryg.

 Roberta Janczego i inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego ‒ Roberta Nowaka, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze miejscowej jednostki OSP, działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Celem zebrania była ocena pracy zarządu, przyjęcie planu działalności na rok bieżący oraz wybór zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku.

Przez kilka najbliższych lat jednostką pokieruje zarząd w składzie: kpt. Jacek Atłas ‒ prezes, Piotr Czyrnek ‒ wiceprezes i naczelnik jednostki, Patryk Zwierczyk ‒ z-ca naczelnika, Stanisław Puchała ‒ sekretarz, Robert Duda ‒ skarbnik, Jerzy Zwierczyk ‒ gospodarz i Czesław Kulig ‒ członek zarządu. Komisji rewizyjnej przewodniczy Mateusz Zwierczyk.

Głównym celem nowowybranego zarządu będzie podjęcie starań o pozyskanie samochodu bojowego, który zastąpi wysłużony już jeden z dotychczasowych samochodów, będących na wyposażeniu jednostki. Pomoc w pozyskaniu samochodu zadeklarowali Starosta Limanowski ‒ Jan Puchała i gospodarz gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek. Jednostka w Podłopieniu stanowi kluczowy element bezpieczeństwa pożarowego gminy i systemu zarządzania kryzysowego.

Zobacz również