Władze powiatu ruszają na pomoc limanowskiej pływalni

Władze powiatu ruszają na pomoc limanowskiej pływalni

Maksymalne oszczędności w eksploatacji, większa współpraca z samorządami gmin, zakup nowych urządzeń basenowych, sprzętu ratowniczego oraz planowane uruchomienie groty solnej z tężnią solankową, a także akcje promocyjne dla użytkowników, w tym ulgi dla uczniów okolicznych szkół. To jedne z nielicznych pomysłów władz powiatu na poprawę funkcjonowania limanowskiej pływalni.

Loklane media, a także regionalne wydania gazet ostatnio dość szczególowo rozpisywały się na temat funkcjonowania limanowskiej pływalni. Wszystko z powodu braku podpisania przez władze Miasta Limanowa kosztów związanych z funkcjonowaniem basenu. Władysław Bieda, Burmistrz Limanowej chce mieć wpływ na funkcjonowanie pływalni, wtedy zamierza dokładać się do kosztów związanych ze stratami jakie ponosi wybudowanymi wspólnie siłami przez miasto i powiat obiekcie.

Na naszą skrzynkę eleketroniczną otrzymaliśmy mail w tej sprawie. jego treść ukazała się rónież na stronie Starostwa Powiatowego w Limanowej.

(…)

Maksymalne oszczędności w eksploatacji, większa współpraca z samorządami gmin, zakup nowych urządzeń basenowych, sprzętu ratowniczego oraz planowane uruchomienie groty solnej z tężnią solankową, a także akcje promocyjne dla użytkowników, w tym ulgi dla uczniów okolicznych szkół – to pomysły władz Powiatu w uzgodnieniu z Miastem Limanowa – na poprawę rentowności Pływalni Limanowskiej.

Budynek krytej pływalni oraz działka, na której znajduje się obiekt, są własnością Powiatu Limanowskiego. Dzięki staraniom jakie poczyniły władze Powiatu, udało się pozyskać łącznie ponad 11 mln złotych na środki zewnętrzne na budowę tego obiektu, który z każdym rokiem odwiedza coraz większa liczba mieszkańców i turystów. Bezpośrednio, krytą pływalnią zarządza Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych Starostwa Powiatowego w Limanowej. Taka forma prowadzenia obiektu, oprócz pozyskania środków (9 mln zł) i zarządzania nim, dała możliwość zwrotu podatku VAT dla Powiatu i Miasta, w kwocie 3 milionów złotych, naliczonego na etapie budowy inwestycji. 

Faktem jest, że w zdecydowanej większości funkcjonujących pływalni występuje zjawisko start finansowych, które wynika z wysokich kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu. Nie mniej jednak, zdając sobie sprawę z braku zdolności do samofinansowania obiektu, podjęte zostały przez Powiat Limanowski, działania w celu zminimalizowania kosztów jego utrzymania. Trwają rozmowy dotyczące aneksowania umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Limanowskiego a Burmistrzem Miasta Limanowa, w kosztach utrzymania pływalni. Po uzgodnieniu z burmistrzem Miasta, opracowano plan poprawy rentowności obiektu, którego zalecenia w pewnych kwestiach są już realizowane. Pozostałe rekomendacje zalecane przez audytora wymagają znacznych dalszych nakładów inwestycyjnych. Zwiększono działania w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych oraz poprawy infrastruktury, a także zwiększenia obłożenia basenu – szczególnie w godzinach dopołudniowych.

Naszym zadaniem jest znalezienie maksymalnych oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, które mogą w przyszłości zmniejszyć te straty. Dzięki odpowiedniemu doborowi taryfy, już udało nam się obniżyć o 30% koszty energii elektrycznej, podobnie jest w wyniku negocjacji kosztów gazu – mówi Jan Puchała Starosta Limanowski. – W przypadku wody, ścieków oraz podatku od nieruchomości wystąpiliśmy do Urzędu Miasta Limanowa z prośbą o zastosowanie zniżki dla wspólnie zarządzanego obiektu. Liczymy na przychylność władz Miasta i zmniejszenie podatku od nieruchomości i obniżenie cen za wodę i ścieki. Do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi. Niemniej jednak oszczędności te, nie mogą przekroczyć granicy, która spowodowałaby brak komfortu korzystania z obiektu przez Klientów lub zagrażałyby jakości czystości wody, ściśle określonej w odpowiednich normach i przepisach.

Mając pełną świadomość, że zwiększenie ilości osób odwiedzających pływalnię, jest zasadniczym elementem poprawy rentowności funkcjonowania obiektu, Powiat Limanowski poszukuje kolejnych możliwości jego dofinansowania. W planach jest m.in. budowa groty solnej wraz z tężnią solankową, zakup urządzeń basenowych dla najmłodszych oraz sprzęt ratowniczy dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Trwają konsultacje z Urzędem Miasta Limanowa w kwestii przeznaczenia ze swoich budżetów na lata 2016 i 2017, po co najmniej 150 tys złotych na zakup biletów dla korzystających z pływalni dzieci i młodzieży szkolnej, w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozaszkolnych.

Gospodarze pływalni nieustannie dysponują bogatą ofertą dla mieszkańców i turystów w różnym wieku. Dla odwiedzających, przygotowane są liczne ulgi, w tym m.in. tańsze bilety na poranne pływanie od 6.00 do 8.00, bilety Karty Dużej Rodziny, jednorazowe rodzinne wejścia, promocje urodzinowe, a także oferty i wydarzenia takie jak chociażby zbliżający się Dzień Kobiet, w programie którego znajdą się m.in. seans zapachowy w saunach, wodny aqua aerobik i gwóźdź programu – czyli pokaz barmański z owocowymi drinkami. W styczniu br., zadbano także o bezpośrednie bezpieczeństwo uczestników pływania, dlatego też Powiat Limanowski zakupił własny defibrylator.  

– Dzięki stronie internetowej plywalnia.limanowska.pl i fanpagowi na Facebooku, na bieżąco informujemy o wydarzeniach i akcjach promocyjnych, które w tym roku swoim efektownym programem, powinny zachęcić Klientów do korzystania z oferty pływalni – mówi Janusz Ruchała, dyrektor pływalni.

Tylko w styczniu 2016 roku, odbyła się barwna i taneczna impreza z piratami, była muzyka, kolorowe światła, taniec oraz gry i zabawy w wodzie. Dużą atrakcją, szczególnie dla najmłodszych był Wodny Tor Przeszkód WIBIT. 

Podczas ferii zimowych w limanowskiej pływalni, swoją wiedzę i doświadczenie przekazywali ratownicy sądeckiego WOPR-u oraz instruktorzy i trenerzy Szkoły Pływania ”Aligator”. Aktywnie także działa Klub Sportowy „Limanowa – Swim”. 

Od połowy marca, dzięki współpracy pływalni z samorządami i szkołami, będzie realizowana wiosenna edycja programu „Już pływam”. Projekt Województwa Małopolskiego – realizowany przez większość gmin Powiatu Limanowskiego – ma na celu aktywne zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych. 

– Zapraszamy wszystkich wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Limanowskiego do włączenia się w organizację dodatkowych zajęć w ramach wychowania fizycznego. Warto zadbać o regularne uprawianie sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży – mówi Jan Puchała Starosta Limanowski. – Cieszymy się niezmiernie, że w nasze dotychczasowe działania, czynnie chce włączyć się Miasto Limanowa. Obecnie wspólnie pracujemy nad formą zmniejszenia kosztów utrzymania pływalni, co będzie zawarte w nowym aneksie do umowy.

Władze Powiatu prowadzą systematyczne działania, które zmierzają do wypracowania najkorzystniejszych efektów, aby obiekt maksymalnie został wykorzystany i służył jak najlepiej mieszkańcom i turystom odwiedzającym nasz region. Na dzień dzisiejszy Pływalnia Limanowska nie przynosi zysku, ale też nie jest obciążona ani jedną złotówką długu, bo nie zalega z żadnymi płatnościami(…).

Zobacz również