100 tysięcy złotych na zabytkowe kościoła przeznaczyli radni powiatu

100 tysięcy złotych na zabytkowe kościoła przeznaczyli radni powiatu

Rada Powiatu Limanowskiego, zdecydowała o przyznaniu środków z budżetu powiatu na renowację zabytków w wysokości 100 tys. zł. Pieniądze trafią do Limanowej, Ujanowic, Łukowicy, Skrzydlnej i Męciny.

Dotacje przyznawane są przez Radę Powiatu Limanowskiego na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zgodnie z Regulaminem,

Biuro Promocji Kultury i Turystyki po wstępnej analizie wniosków, przedstawiło je komisji oceniającej – mówiła w trakcie spotkania Justyna Tokarczyk,  pełniąca merytoryczny nadzór nad działaniami, związanymi z przyznawaniem dotacji celowych na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego – O dofinansowanie prac mogli ubiegać się właściciele obiektów zabytkowych, mających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturalne. Zabytki, na które została udzielona dotacja celowa, musiały być wpisane do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego, posiadać wymagane do przeprowadzenia prac odpowiednie decyzje, czy zezwolenia.

Otrzymane dotacje:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – 5 tys.zł
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach – 25 tys.zł
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy – 20 tys.zł
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie – 25 tys. zł
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej – 25 tys. zł.

Zobacz również