Inwestycje kolejowe. Poprzedni urzędnicy skrzywdzili Małopolskę?

Inwestycje kolejowe. Poprzedni urzędnicy skrzywdzili Małopolskę?

Linia Podłęże – Piekiełko jest dla ekspertów kolejnictwa dowodem, że urzędnicy w Ministerstwie Infrastruktury za poprzedniego rządu krzywdzili Małopolskę. Rozmowa z Piotrem Manowieckim, koordynatorem kampanii Pociąg – Autobus – Góry.

Analiza sporządzona przez inicjatywę Pociąg – Autobus – Góry wskazuje liczne błędy popełnione przez poprzedni resort infrastruktury przy tworzeniu listy kolejowych inwestycji, które będą realizowane do 2023 roku. Aktywiści twierdzą, że urzędnicy sztucznie zawyżyli punktację dla zadań na Pomorzu, zaniżając jednocześnie ocenę innych inwestycji, m.in. w Małopolsce. 

Gabriela Łazarczyk: Skąd podejrzenia, że punktacja, od której zależało miejsce na listach Krajowego Programu Kolejowego (KPK), została zmanipulowana?

Piotr Manowiecki: Podstawą punktowania na listach podstawowej i rezerwowej KPK miał być przyjęty przez rząd w 2014 Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu. Tymczasem późniejsza ocena poszczególnych inwestycji znacznie od niego odbiega. 

Cały tekst: http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19772563,inwestycje-kolejowe-poprzedni-urzednicy-skrzywdzili-malopolske.html#ixzz434S0C6dd

Zobacz również