Konflikt Burmistrza Limanowej z przewoźnikami nierozstrzygnięty. Władysław Bieda informuje o aktualnej sytuacji

Konflikt Burmistrza Limanowej z przewoźnikami nierozstrzygnięty. Władysław Bieda informuje o aktualnej sytuacji

Zaostrza się konflikt pomiędzy przewoźnikami, a Władysławem Biedą, Burmistrzem Limanowej. Na początku marca przewoźnicy o swojej sytuacji poinformowali premier Beatę Szydło. Później po raz kolejny odbyło się w tej sprawie spotkanie w Starostwie Powiatowym, aby spróbować konflikt ten rozstrzygnąć.

Dzisiaj na stronie urzędowej limanowskiego magistratu ukazał się komunikt, w którym Władysław Bieda informuje mieszkańców i zainteresowane osoby o sprawach, które w sądzie miasto stoczyło z przedsiębiorcami. Z opublikowanej informacji przez Burmistrza Limanowej wynika, że ten w żaden sposób nie złamał prawa.

Z uwagi na zainteresowanie opinii publicznej sprawą zarzutów formułowanych przez przewoźników wobec działań Burmistrza Miasta Limanowa informuję, że:

1.  dniu 21 stycznia 2016 r Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił wniosek Pana Bogumiła Pietruchy o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015r. w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa.

2.  W dniu 25 lutego 2016 r Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu wydało 3 postanowienia, w których stwierdziło niedopuszczalność wniesienia zażalenia  przez Pana Bogumiła Pietruchę  na odmowę wydania przez Burmistrza Miasta  Limanowa  uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Limanowa. 

3.  W dniu 8 marca 2016 r Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu wydało 7 postanowień mocą których utrzymane zostały w mocy postanowienia Burmistrza Miasta Limanowa dotyczące odmowy uzgodnienia zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów w regularnym transporcie osób.

Zobacz również