Limanowa. Miejskie obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

Limanowa. Miejskie obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

Limanowianie oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Miejskie obchody Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych miały miejsce w niedzielę, 28 lutego br. w Limanowskim Domu Kultury. Uroczystość  uświetniała  grupa  rekonstrukcji  historycznej Limanowskiego  Stowarzyszenia  Historii  Ożywionej  Jabłoniec  1914,  pod kierownictwem  Bogusława Sukiennika, odtwarzająca zbrojny oddział antykomunistycznego  powojennego powstania. Limanowskie  Stowarzyszenie  Historii  Ożywionej  Jabłoniec  1914, którego Prezesem jest Marek Sukiennik, było współorganiztorem imprezy. 

Prowadząca spotkanie Grażyna Nowak powitała zgromadzonych gości, tj. gospodarza uroczystości Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedę, Posłów na Sejm RP Wiesława Janczyka oraz Józefa Leśniaka, Ks. Prałata Józefa Porębę oraz Ks Prałata dr Karola Dziubaczkę, Starostę Limanowskiego Jana Puchałę, Wicestarostę Limanowskiego Mieczysława Urygę, Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa Jolantę Juszkiewicz wraz z radnymi Rady Miasta Limanowa, Prezesa Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 Marka Sukiennika, a także dr Wiesława Batora – historyka UJ Kraków, który wygłosił okolicznościowy wykład.

Szczególnie ciepło powitana została Pani Stefania Miernikowa z Limanowej, która przeżyła II wojnę światową i która aktywnie uczestniczy w życiu miasta.

Jako pierwszy wystąpił Chór  Chłopięcy Bazyliki Matki Bolesnej pod kierunkiem Pani Haliny Dyczek, który wykonł utwory:  UNISONO wspólnie z publicznością  „Deszcz Jesienny deszcz”,„Rozszumiały się wierzby płaczące” oraz Pieśń Oddziału NSZ „CICHEGO” z 1945 r.

Po wspólnym śpiewaniu miał miejsce okolicznościowy wykład  dr Wiesława Batora – historyka, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesa Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego oraz wykładowcy na Wydziale Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Po ciekawym wykładzie ponownie w muzyczny klimat uroczystości wprowadziły uczestników utwory patriotyczne w wykonaniu limanowskiej Orkiestry Dętej „Echo Podhala”, która wykonała m.in. Marsz Legionistów, Marsz Patriotyczny w opracowaniu Ludwika Mordarskiego oraz Marsz Wolności.

Orkiestra Dęta „Echo Podhala” powstała w 1923 roku. Jej założycielem i wieloletnim dyrygentem był Mieczysław Mordarski. W 1965r. funkcję dyrygenta i kierownika przejął i pełnił do roku 2010 Ludwik Mordarski. W latach 2010 – 2013 funkcję tą sprawował Pan Roman Kogutowicz. Od 2014 roku funkcję kierownika artystycznego Echa Podhala objął Pan Marek Michalik. 

Orkiestra przez ponad 90 lat swojej działalności pełni funkcję kulturalnego ambasadora Ziemii Limanowskiej. Uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, podczas obchodów historycznych rocznic, świąt państwowych oraz w czasie uroczystości religijnych.

Zdobywajac liczne nagrody na konkursach i festiwalach, orkiestra rozsławia miasto i region w Polsce i Europie. Orkiestra jest najdłużej działającym zespołem upowszechniającym kulturę muzyczną na terenie Miasta Limanowa i na stałe wpisała się w jego pejzaż kulturalny.

Uroczystość zakończył Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, który podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację tego święta i zaprosił do uczestnictwa w uroczystościach, które  odbędna się 1 marca 2016r., tj. o godz. 11.00 – Msza Święta w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz o godz. 12.00 – Przejście na cmentarz parafialny, Apel Pamięci i złożenie zniczy na mogiłach żołnierzy wyklętych.

Źródło: UM Limanowa

Zobacz również