Mszana Dolna. Wójt nie zwalnia tempa w nagradzaniu sportowców gminy

Mszana Dolna. Wójt nie zwalnia tempa w nagradzaniu sportowców gminy

Po raz kolejni sportowcy z terenu Gminy Mszana Dolna zostali nagrodzeni przez wójta, Bolesława Żabę. Jak informuje strona internetowa mszańskiego urzędu przekazane gratyfikacje finansowe dla sportowców są dowodem uznania zasług i osiąganych wyników z roku 2015.

Gratulacje wraz z nagrodą pieniężną z rąk gospodarza Gminy podczas sesji Rady Gminy odebrali rugbyści reprezentujący RC „Gorce” Raba Niżna: Magdalena Knowa, Robert Knowa i Adrian Kościelniak, wszyscy z Raby Niżnej oraz Bartłomiej Kozak z Kasinki Małej. Wyrazy uznania nagrodzonym złożyły również: Aleksandra Kania – Przewodnicząca Rady Gminy oraz Katarzyna Szybiak – Zastępca Wójta. Słowa podziękowania i gratulacji Bolesław Żaba skierował również do rodziców uhonorowanych sportowców obecnych na sesji oraz trenera „Gorców”, Łukasza Kościelniaka.

Nagrodzone przez wójta zawodniczki LKS „Witów ski” Mszana Górna: Klaudia Kołodziej z Łętowego oraz Marta Jania z Kasiny Wielkiej z powodu udziału w zawodach nie mogły odebrać przyznanych im gratyfikacji. Wójt przybliżył wszystkim zebranym ich sukcesy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że czworo spośród wyróżnionych zawodników powołanych zostało do kadry narodowej: Klaudia Kołodziej, Magdalena Knowa, Robert Knowa i Bartłomiej Kozak.

Źródło:UG Mszana Dolna

Zobacz również