Rozmawiali o Światowych Dniach Młodzieży

Rozmawiali o Światowych Dniach Młodzieży

W miniony czwartek 11 marca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem przewodnim posiedzenia były kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa młodzieży przebywającej na terenie Powiatu Limanowskiego podczas Tygodnia Misyjnego organizowanego podczas Światowych Dni Młodzieży.

W tygodniu misyjnym, czyli okresie bezpośrednio poprzedzającym ŚDM w Krakowie, młodzież będzie przebywała  w poszczególnych  parafiach na terenie powiatu limanowskiego. Zadaniem służb będzie zapewnienie im w tym czasie bezpieczeństwa.

W tym czasie nastąpi koordynacja działań wszystkich służb w tym Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz innych instytucji, w tym m.in.  inspektoratów weterynarii, stacji sanitarno epidemiologicznej, nadzoru budowlanego. Koordynacja ta wynikać będzie „z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Strona starostwa powiatowego w Limanowej nie informuje ilu pielgrzymów będzie przebywało na terenie powiatu limanowskiego podczas Światowych Dni Młodzieży. Nikt też na chwilę obecną nie jest w stanie takiej informacji udzielić.

Źródło:powiat.limanowa.pl

Zobacz również