Sądecki Newag wyprodukuje 12 pociągów dla Małopolski za 300 mln złotych

Sądecki Newag wyprodukuje 12 pociągów dla Małopolski za 300 mln złotych

Województwo Małopolskie podpisało umowę z Newag S.A. na dostawę 12 pojazdów szynowych. Sądecka firma wyprodukuje nowoczesne pociągi, które jeszcze w tym roku trafią na małopolskie trasy kolejowe. Wartość zamówionego taboru to prawie 300 mln zł. Jego właścicielem będzie Województwo Małopolskie, a operatorem wojewódzka spółka Koleje Małopolskie.

– To następny etap budowania strategii transportu zintegrowanego, w którym transport kolejowy odgrywa kluczową rolę. Od 2003 r. sukcesywnie nabywamy kolejne pociągi, do tej pory zakupiliśmy ich 31 – mówił marszałek Jacek Krupa przed podpisaniem umowy. -Potrzeby województwa zakładają zakup 60 pociągów do 2020 r. bowiem kolej aglomeracyjna w całości ma być oparta o nowy tabor zapewniający podróż w warunkach na miarę XXI wieku – podkreślił.Marszałek dodał również, że nowe pojazdy będą kursowały na trzeciej z linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej do Tarnowa, której otwarcie planowane jest na koniec tego roku.

– Cieszę się, że tak ogromna kwota 300 mln zł trafi na sądecką ziemię i zapewni kolejne miejsca pracy – mówił z kolei członek zarządu Leszek Zegzda.

Podpisana dziś umowa zakłada, że Newag dostarczy 6 pojazdów do końca listopada br. (4 składy 5-członowych Impulsów 45WE oraz 2 szt. 4-członowych EZT Impuls 31WE) oraz zapewni kompleksową obsługę gwarancyjną, serwis i utrzymanie. Nowe pociągi będą mogły obsługiwać pasażerów już w grudniu br. Pozostałe 6 składów zostanie dostarczone do15 lutego 2017 r. Samorząd województwa może skorzystać również z tzw. prawa opcji i zakupić dodatkowe pojazdy. Zarząd Województwa Małopolskiego podejmie decyzję w tym zakresie w ciągu najbliższego miesiąca.

– Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że udało nam się sfinalizować podpisanie tej umowy.  Tym bardziej cieszy nas fakt, że jeszcze w tym roku, w którym obchodzimy jubileusz 140-lecia założenia firmy, kolejne pojazdy z logo NEWAG-u pojawią się na torach Województwa Małopolskiego – mówi Zbigniew Konieczek, Prezes NEWAG S.A.  Prezes podkreślił również, że któryś z pociągów wyprodukowanych dla Małopolski będzie setnym pociągiem wyprodukowanym w Newagu.

Nowy tabor będzie spełniał rygorystyczne normy europejskie TSI (PRM, TSI NOI, TSI LOK&PAS, TSI SRT i TSI CCS), dzięki czemu poprawi się komfort podróży małopolskich pasażerów, przede wszystkim osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Pasażerowie będą podróżować w cichych, kli­ma­ty­zo­wanych wnę­trzach, wyposażonych w ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. W pojazdach będzie zastosowany nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ro­wa­nie wnę­trza oraz system zliczania pasażerów. Czteroczłonowe Impulsy 31WE pomieszczą 200 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 16  uchylnych), a pięcioczłonowe Impulsy 45WE będą mogły przewozić 250 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 20 uchylnych). 

Pociągi Impuls to pojazdy eko­no­miczne i bez­pieczne — cechują się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. Pojazdy speł­niają również rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe (zgodnie z EN 15227 C1 oraz PII wg EN 12663). Impulsy będą podróżować z pręd­kością eks­plo­ata­cyjną 160 km/h.

Na zakup taboru przewidziane zostało dofinansowanie w ramach projektu „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Za realizację projektu odpowiada Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który będzie wnioskował o 42 mln euro ze środków UE. Wkład własny zostanie pokryty z budżetu województwa oraz funduszu kolejowego.

Producent Impulsów, Newag S.A. to jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce ze 140 letnim doświadczeniem w branży. Spółka w swoim portfolio produktowym posiada elektryczne i spalinowe pojazdy pasażerskie, modernizowane lokomotywy spalinowe, czteroosiowe i sześcioosiowe lokomotywy elektryczne, tramwaje oraz modernizowane wagony osobowe. NEWAG S.A. jest liderem na rynku modernizowanych lokomotyw spalinowych. Nowe pociągi zostaną wyprodukowane w zakładach spółki w Nowym Sączu.

(Biuro prasowe)

Zobacz również