Budżet Obywatelski także dla Limanowej. Spotkanie informacyjne

Budżet Obywatelski także dla Limanowej. Spotkanie informacyjne

Każdy pomysł, który poprawi jakość życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju Województwa Małopolskiego ma szanse zostać zrealizowany z budżetu obywatelskiego. W środę w budynku starostwa powiatowego w Limanowej odbyło się spotkanie informacyjne poświęconego jego realizacji.

W ostatnim w subregionie sądeckim spotkaniu informacyjnym poświęconym realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego uczestniczyli mieszkańcy powiatu limanowskiego. W problematykę zagadnienia wprowadził zebranych Leszek Zegzda z zarządu województwa.

W dniach od 15 kwietnia do 6 maja tego roku mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 rok życia mogą zgłaszać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, który poprawi jakość życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju Województwa Małopolskiego.

– Pierwszym regionem, w którym pojawia się budżet obywatelski, jest województwo małopolskie – mówił Leszek Zegzda z zarządu województwa. – To jest „eksperyment”, który oferuje bezpośredni dostęp do pieniędzy publicznych. Proponujemy milion złotych na każdy subregion i oczekujemy na zgłaszanie pomysłów. Przedsięwzięcia, które uzyskają najwięcej głosów będą realizowane – zapewnił.

Zadania mogą mieć charakter: prospołeczny; kulturalny; edukacyjny; sportowy; turystyczny, ekologiczny, zgodny z kompetencjami Województwa. Te o zasięgu powiatowym muszą uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców powiatu. W przypadku zadań subregionalnych (dwa lub więcej powiatów danego subregionu) poparcie dla przedsięwzięcia musi wyrazić co najmniej 100 mieszkańców subregionu.

Szczegółowe informacje na temat projektu, w tym zasady oraz terminy związane z jego realizacją, a także dane teleadresowe, można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.

Zobacz również