LGD z naszego regionu z dofinansowaniem na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020

LGD z naszego regionu z dofinansowaniem na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020

W miniony poniedziałek w urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego komisja do Spraw Lokalnych Strategii Rozwoju kierowanych przez społeczności zakończyła ocenę złożonych lokalnych strategii rozwoju i dokonała ich wyboru.

Do realizacji zostały wybrane wszystkie 32 lokalne strategie rozwoju (w tym jedna strategia dwufunduszowa), które mieszczą się w limicie środków (EFRROW i EFMR) dostępnych dla Województwa Małopolskiego. Wartość dofinansowania ze środków EFMR zostanie ustalona po przekazania przez MRiRW sposobu wskazania funduszu wiodącego. Uchwała Komisji dot. wyboru LSR wraz z listą wybranych lokalnych strategii rozwoju, w tym przyznaną im punktacją znajduje się w załączniku.

Stowarzyszenie Przyjazna Ziemia Limanowska w rankingu tym otrzymało 182 pkt. i zajęło 10 miejsce. Z kolei Piękna Ziemia Gorczańska otrzymała 179 pkt. i zajęło 12 miejsce.

Ranking LGD znajdziecie TUTAJ

Zobacz również