Region. Nieznacznie spadła liczba bezrobotnych

Region. Nieznacznie spadła liczba bezrobotnych

W marcu 2016 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do lutego tego roku 367 osób, a w porównaniu do marca 2015 roku o 1229 osób.

Na koniec marca 2016 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 7694 osób bezrobotnych oraz 104 poszukujących pracy. Większość osób bezrobotnych (ponad 84,7%) stanowią osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (7,8%) odsetek zarejestrowanych, 257 osób bezrobotnych posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 1437 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (89,3%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Do tej kategorii zaliczamy osoby:
– do 30 r. życia – 2938 osób,
– powyżej 50 r. życia – 1439 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia – 1248 osób,
– niepełnosprawne – 257 osób,
– posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia – 7 osób,
– korzystające ze świadczeń z opieki społecznej – 13 osób,
– długotrwale bezrobotne – 4502 osoby.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 58,5% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 11,9% osób. 

Stopa bezrobocia na dzień 29 lutego 2016 r. w stosunku do stycznia b.r. pozostała na niezmienionym poziomie i według danych GUS wyniosła: 
– w kraju 10,3% 
– w województwie małopolskim 8,8%  
– w powiecie limanowskim 14,5 % 

 

Zobacz również