W środę sesja rady Powiatu Limanowskiego. Porządek obrad

W środę sesja rady Powiatu Limanowskiego. Porządek obrad

W środę 6 kwietnia w budynku starostwa Powiatowego w Limanowej odbędzie się sesja rady powiatu. Początek obrad zaplanowano na godzinę 11.00

Początek obrad: godzina 1100

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie pomiędzy sesjami.
  1. Wystąpienia zaproszonych Gości:

– zapytania Radnych;

– odpowiedzi.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Limanowskiego z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego oraz ulg udzielonych w 2015 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi Pani Renaty Twaróg na działania Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – Panią Grażynę Szumilas w zakresie polityki kadrowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Medalu Honorowego Powiatu Limanowskiego” oraz tytułu „Zasłużony dla Powiatu Limanowskiego”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Powiatem Limanowskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy na najem lokalu użytkowego
  o powierzchni 26,04 m2, znajdującego się na parterze budynku przy ul. M. B. Bolesnej 8
  w Limanowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Limanowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019”stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/307/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 lutego 2014 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Limanowskiego na lata 2010-2016” stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/374/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 czerwca 2010 r.
 12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Limanowej z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. i przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 13. Zapoznacie się z informacją o stanie bezrobocia w Powiecie Limanowskim oraz realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2010 – 2016 w roku 2015.
 14. Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego, weterynaryjnego oraz stanu zagrożeń katastrofami budowlanymi na terenie Powiatu Limanowskiego.
 15. Oświadczenia i wnioski Radnych.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

Zobacz również