We wtorek sesja Rady Miasta Limanowa. Program

We wtorek sesja Rady Miasta Limanowa. Program

Jutro (wtorek) w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się XXV sesja Rady Miasta. Początek obrad zaplanowano na godzinę 10.00.

Porzqdek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

3. Informacja burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

4. Wystąpienia osób zaproszonych.

5. Pytania radnych do osób zaproszonych.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

8. Rozpatrzenie projektów i podjecie uchwal:

a/ w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2016 r.

 b/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2016-2026.

c/ w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego 0środka Pomocy Społecznej w Limanowej.

d/ w sprawie zmian w uchwale XXIV.287.2016 w sprawie uchwalenia Statut6w Osiedli Miasta Limanowa.

e/ w sprawie przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania dla Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straty Granicznej w Nowym Sączu.

f/ w sprawie nadania tytułu i medalu „ Za zasługi dla Miasta Limanowa” dla Żłobka Miejskiego w Limanowej.

g/ w sprawie nadania tytułu i medalu „ za zasługi dla Miasta Limanowa” dla Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Bolesnej w Limanowej.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania spraw zleconych przez Rade — podjecie uchwal.

10. Inicjatywy uchwałodawcze.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.

 

Zobacz również