Wojewoda przyznał promesy gminom powiatu limanowskiego

Wojewoda przyznał promesy gminom powiatu limanowskiego

Józef Gawron oraz Piotr Ćwik, wicewojewodowie małopolscy, wręczyli promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Najwięcej spośród 9 samorządów otrzymała Gmina Mszana Dolna – 1 mln 280 tys. złotych.

W sumie samorządy powiatu limanowskiego na usuwanie klęsk żywiołowych otrzymały 4 mln 300 tys. złotych. Dodatkowo powiat limanowski za 290 tys. złotych wyremontuje uszkodzony most w ciągu drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście – Słopnice.

Zestawienie promes wg gmin (kolejność alfabetyczna):

Gmina Dobra – 510 tys. złotych

(remont drogi gminnej „Stysie – Czyrnki” w Dobrej i Jurkowie, „Jarosze” w Półrzeczkach, remont drogi „Palki – Działy” wraz z remontem przepustu w Dobrej, „Podlesie – Pawlaki” w Porąbce)

Gmina Jodłownik – 410 tys. złotych

(remont drogi gminnej Wilkowisko – do organisty, odbudowa drogi gminnej Słupia Dąbrowica)

Gmina Kamienica – 340 tys. złotych

(remont drogi gminnej Kamienica – Zasadne w Zasadnem, „Gorcowiaki” w Zasadnem, remont mostu w Zasadnem, remont drogi gminnej Uszczki w Szczawie)

Gmina Laskowa 740 tys. złotych

(odbudowa drogi gminnej „Łęg” w Strzeszycach, „Jonikówka – Łaziska” w Krosnej, „Dziedzicówka – Wróble” i „Hojdówka” w Laskowej)

Gmina Limanowa 170 tys. złotych

(remont drogi gminnej Stara Wieś – Podlas – Leśniówka w Starej Wsi)

Gmina Mszana Dolna 1 mln 280 tys. złotych

(remont drogi gminnej „Kasina Wielka – Pańskie” w Kasinie Wielkiej, Remont mostu w Kasince Małej do osiedli: Stożki, Łabuzy, Grochale, Zapotocze, Zagrody”, remont mostu w ciągu drogi gminnej „Skrzydlna – Stacja Kolejowa – Kasina Wielka” w Kasinie Wielkiej)

Miasto Mszana Dolna – 400 tys. złotych

(częściowy remont ulicy Słonecznej)

Gmina Niedźwiedź – 140 tys. złotych

(remont drogi gminnej do osiedla Ostra w Porębie Wielkiej i do osiedla Michalczewscy – Bulasy w Koninie)

Gmina Tymbark 310 tys. złotych

(odbudowa dróg gminnych: „Jasna” w Podłopieniu, „Dyrlówka”  w Podłopieniu, „Tajdusie” w Zamieściu)

Powiat Limanowski – 290 tys. złotych.

Szczegółowy wykaz zadań ujętych w ministerialnych promesach znajdziecie TUTAJ

Zobacz również