„Cała Polska biega z mapą” – trwają zapisy

„Cała Polska biega z mapą” – trwają zapisy

Uczniowski Klub Sportowy „Patria” Młynne po raz kolejny jest organizatorem akcji „CAŁA POLSKA BIEGA Z MAPĄ”. W tym roku bieg z mapą odbędzie się w sobotę 7 maja w Parku Miejskim w Limanowej, a dla uczestników przygotowano 10 tras biegowych.

W akcji „CAŁA POLSKA BIEGA Z MAPĄ” może wziąć udział każdy chętny bez względu na wiek. Bieg z mapą rozpocznie się o godz.11.00, a dla uczestników przygotowano następujące trasy:

1. Trasa „R” – rodzinna (wspólna dla chłopców i dziewcząt) dziecko do lat 10 z dorosłym opiekunem (nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych o specjalizacji – orientacja sportowa)
2. Trasa „D” – dziecięca, indywidualna ( z podziałem na chłopców i dziewczęta)
dzieci urodzone w roku 2005 i młodsze
3. Trasa „M” – młodzieżowa, indywidualna ( z podziałem na chłopców i dziewczęta)
młodzież urodzona w latach 1999-2004
4. Trasa „S” – dla dorosłych, indywidualna – kobiety i mężczyźni razem
rocznik 1998 i starsi
5. Trasa „O-Team- Relay –– drużyna 2-osobowa rodzinna– sztafeta 3 zmianowa – każda drużyna  musi być złożona z dziecka oraz z rodzica. Zawodnicy w tej kategorii otrzymują  mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi , które należy potwierdzić  w odpowiedniej kolejności. Po ukończeniu biegu przez rodzica (1zmiana) na trasę wyrusza dziecko (2 zmiana). Następnie po ukończeniu trasy przez dziecko kolejną, ostatnią zmianę pokonuje rodzic (3 zmiana). Zadaniem drużyny jest odnalezienie i potwierdzenie  wszystkich punktów kontrolnych( PK ) w jak najkrótszym czasie. Start 1 zmian wszystkich drużyn – masowy.

Uwaga!
Każdy uczestnik Akcji może wziąć udział maksymalnie w 2 biegach – indywidualnym oraz Sztafetach Rodzinnych pn. „O-Team Relay”

Zgłoszenia:
za pomocą poczty elektronicznej e-mail: witollds@poczta.onet.pl  do dnia 5 maja 2016r. oraz w sobotę 7 maja od godz. 10.00. w centrum zawodów – Park Miejski Limanowa (amfiteatr).
Zgłoszenie winno zawierać : imię i nazwisko uczestnika biegu, miejscowość, rok. Urodzenia oraz rodzaj kategorii; np. Jan Kowalski, Tymbark, 1999, kat. „M”
Zgłoszenia do biegu w kategorii O-Team-Relay  wyłącznie poprzez e-mail do 5 maja 2016r.  

Nagrody:
1. Dyplomy dla 6 najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
2. Puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
3. 100 medali dla pierwszej setki zgłoszonych zawodników do udziału w Akcji.
4. Medale dla 3 najlepszych drużyn w biegu „O-Team”

Wśród wszystkich biorących udział w akcji rozlosujemy nagrody ufundowane przez organizatora oraz sponsorów. 

Udział w akcji „Cała Polska Biega z Mapą 2016” jest bezpłatny. 

źródło:UM Limanowa

Zobacz również