Gmina Mszana Dolna przystąpiła do programu LIFE po "rezygnacji" Rabki

Gmina Mszana Dolna przystąpiła do programu LIFE po "rezygnacji" Rabki

Urząd Gminy w Mszanie Dolnej przystąpił do programu LIFE. Decyzję taką podjęli radni na ostatniej sesji Rady Gminy. Najważniejszymi założeniami projektu LIFE jest utworzenie sieci eko-doradców w małopolskich gminach. Taka osoba będzie również zatrudniona w mszańskim urzędzie.

Uchwała dotycząca przystąpienia Gminy Mszana Dolna do programu LIFE nie była w porządku obrad sesji. Na wniosek Wójta Gminy Bolesława Żaby została ona wprowadzona, także radni nie mieli czasu aby się z nią szczegółowo zapoznać. – To jest uchwała intencyjna – tłumaczyła radnym Katarzyna Szybiak, z-ca wójta.

– Z programu tego wystąpiła Rabka i dlatego postanowiliśmy przystąpić do tego programu. Chcemy zatrudnić osobę, która będzie pomagała mieszkańcom naszej gminy w obsłudze programu szwajcarskiego, z którego była realizowana inwestycja -montażu solarów.

Szczegółów jednak samego programu jak i w nim uczestnictwa z-ca wójta nie zdradziła. Dlatego postanowiliśmy bardziej przyjrzeć się nie tylko samemu programu, ale i jego realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Najważniejszymi założeniami projektu LIFE jest utworzenie sieci eko-doradców w małopolskich gminach, którzy będą: wspierać wdrażanie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania. Dodatkowo będzie funkcjonowało Centrum Kompetencji, z którego będą mogły korzystać wszystkie samorządy lokalne – znajdą tam fachową bazę wiedzy i szkolenia.

Koszty utrzymania eko-doradcy ponosi częściowo samorząd. Resztę dołoży Urząd Marszałkowski, który na ten cel wykorzysta środki unijne. Maksymalne wynagrodzenie eko-doradcy może wynieść nawet 4400 złotych brutto(miesięcznie). Każda z gmin na takie stanowisko musi zorganizować konkurs. Warunkiem niezbędnym i zapewne ważnym przy ostatecznym  wyborze kandydata na to stanowisko ma być brane pod uwagę przede wszystkim jego wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, budownictwa, chemii, fizyki, a nawet ekonomii. Nie bez znaczenia będzie również przy końcowej jego ocenie znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza zarówno w Małopolsce jak i w Polsce.

Obecnie uczestnictwo w projekcie LIFE wyraziło 59 gmin i jeden związek międzygminny. Uczestniczy również w nim wywołana przez z-cę wójta Rabka. Ewa Przybyło, Burmistrz Rabki była zdziwiona informacją którą jej zaserwowaliśmy odnośnie wystąpienia uzdrowiska z programu LIFE.

– Nie wystąpiliśmy z programu LIFE – mówi Ewa Przybyło, Burmistrz Rabki. –  Ze względu na to, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ostatecznie zdecydował o nie przyznaniu pełnej dotacji na realizację projektu postanowiliśmy częściowo z programu wystąpić. Chodzi tutaj głównie o stanowisko eko-doradcy. Taka osoba została u nas do tych obowiązków wyznaczona spośród pracowników urzędu, oczywiście udało się to zrobić po pewnej reorganizacji. Również ze względu na duże koszty zatrudnienia eko-doradcy można powiedzieć zatem, że z programu wystąpiliśmy. Ale tak do końca nie jest. Będziemy tylko dbać o jego edukację, a więc w zakresie studiów podyplomowych, czyli edukacji. Będziemy również uczestniczyć przy tworzeniu mapy zanieczyszczeń, a także źródeł tych zanieczyszczeń – tłumaczy Ewa Przybyło.

Województwo Małopolskie będzie musiało przez 8 lat przeznaczyć na to zadanie ok. 3,6 mln zł. W sumie wartość całego projektu LIFE wyniesie ok. 17 mln euro (71 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku.

Fot.:gorce24.pl

Zobacz również