Gmina Mszana Dolna. Radni nie byli jednomyślni w głosowaniu za absolutorium dla wójta

Gmina Mszana Dolna. Radni nie byli jednomyślni w głosowaniu za absolutorium dla wójta

Radni Gminy Mszana Dolna przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonanie budżetu. Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych. Dwóch wstrzymało się od głosu.

Po głosowaniu nad wykonaniem budżetu na sali urzędu gminy zapanowała euforia. Tą stonował Bolesław Żaba. Wójt gminy chciał dociec dlaczego dwóch radnych, spośród całej piętnastki wstrzymało się od głosu.

– Dziękuje wszystkim pracownikom urzędu i radnym – mówił po zakończeniu głosowania Bolesław Żaba, Wójt Gminy Mszana Dolna. To otrzymane absolutorium w dużej mierze jest też Waszą zasługą. Zastanawiam się dlaczego dwóch radnych wstrzymało się od głosowania. Chciałbym od nich usłyszeć merytoryczne uzasadnienie swojej decyzji. To głosowanie oceniam jako polityczne – zakończył B. Żaba.

Zanim Bolesław Żaba wypowiedział te słowa, wiele ciepłych słów na temat swojej pracy usłyszał od Przewodniczącej Rady Gminy – Aleksandry Kani. – Dba Pan o mieszkańców, nie zdłużając przy tym nadmiernie gminy.

– Udało się wykonać wiele inwestycji dla mieszkańców – mówiła Aleksandra Kania, Przewodnicząca Rady Gminy. – Dziękuje również Pani Katarzynie Szybiak, a także Pani Ewie Filipiak za pomoc w realizacji budżetu.

Mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dwaj radni Piotr Doll i Jan Chorągwicki wstrzymali się od głosu. – Jeżeli zobaczę, że w moim okręgu wyborczym są efekty pracy Pana Wójta, to dwie ręce podniosę i zagłosuję za budżetem – tłumaczył Piotr Doll.

Zobacz również