Kazimierz Niżnik przeprasza Gminę Mszana Dolna

Kazimierz Niżnik przeprasza Gminę  Mszana Dolna

Kazimierz Niżnik przeprasza i zobowiązuje się usunąć ze swojego portalu artykuły na temat rzekomych nieprawidłowości w zarządzanym przez Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żabę – urzędzie.

Nękany atakami i obraźliwymi publikacjami Urząd Gminy w Mszanie Dolnej postanowił położyć kres ciągłym pomówieniom, które kierował pod adresem Bolesława Żaby, były przedsiębiorca z raby Niżnej. Pełnomocnicy mszańskiego urzędu skierowali stosowne wezwanie do natychmiastowego usunięcia kłamliwych treści i zamieszczenia na stronie Gminy przeprosin, pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

Kazimierz Niżnik zobowiązał się usunąć ze stron prowadzonego przez siebie portalu  artykułów, które godziły w dobre imię Wójta Gminy oraz urzędu. Jak nas poinformował mszański urząd na stronie internetowej urzedasy.info zostały opublikowane przeprosiny. Oto ich treść: 

„Ja, Kazimierz Niżnik, Redaktor naczelny portalu internetowego Urzędasy.info, niniejszym przepraszam Gminę Mszana Dolna za naruszanie jej dóbr osobistych, w szczególności jej dobrego imienia, poprzez rozpowszechnianie wypowiedzi prasowych nie mieszczących się w granicach uzasadnionej krytyki, a dotyczących działalności organów Gminy oraz jej urzędników, a także używanie w stosunku do wyżej wymienionych określeń obraźliwych  w tychże publikacjach.

Kazimierz Niżnik  „

http://www.urzedasy.info/nwm/547/oswiadczenie

W przypadku ponownych nieuprawnionych  ataków na gminę lub jej pracowników bądź publikowania nieudowodnionych podejrzeń, a także insynuacji na temat funkcjonowania gminy, UG w Mszanie Dolnej wystąpi na drogę sądową bez uprzedzania właściciela portalu.

Zobacz również