Mszana Dolna. Zbiórka krwi przy Parafii Miłosierdzia Bożego

Mszana Dolna. Zbiórka krwi przy Parafii Miłosierdzia Bożego

28 i 29 maja br. odbędzie się IX edycja Zbiórki Krwi przy Parafii Miłosierdzia Bożego. Ta szlachetna akcja nabrała już takiego rozpędu, że wydaje się, że nawet dwa dni ustalone na oddawanie krwi to za mało.

Już teraz przypominamy wszystkim zainteresowanym o wydarzeniu, gdzie w salkach przykościelnych od rana będzie można oddać krew. Na mieście pojawiły się już plakaty, ulotki i banery informujące o akcji. Warto zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi, które powinien przestrzegać każdy zamierzający oddać krew.

Jak zostać krwiodawcą?

I. Do zarejestrowania kandydata na dawcę krwi potrzebne są: 
Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z aktualnym miejscem zameldowania i nr PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport / nowy wzór z nr PESEL/, książeczka wojskowa)
1.Ukończone 18 lat  (maksymalny wiek – 65 lat)
2. Masa ciała powyżej 50 kg dla dawców krwi pełnej lub jej składników otrzymywanych metodą aferezy i powyżej 70 kg dla dawców krwinek czerwonych met. Erytroaferezy.
3. Obywatelstwo RP, a w przypadku obcokrajowców dokument z numerem PESEL oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza

II.  Nie można oddawać krwi czasowo przez podane poniżej okresy czasu:  

1. Przez okres 6 miesięcy w następujących sytuacjach:
  • po dużym zabiegu operacyjnym
  • po przeszczepie ludzkich komórek lub tkanek
  • po przetoczeniu krwi lub jej składników
  • po nakłuciach ciała igłami w celu wykonania tatuażu, akupunktury, a także przekłucie różnych części ciała w celu założenia kolczyka itp
  • po opuszczeniu zakładu karnego (areszt, więzienie)
  • po przypadkowym kontakcie błon śluzowych z krwią ludzką lub narzędziami zanieczyszczonymi ludzką krwią np. ukłucie igła
  • po badaniu endoskopowym (gastroskopia, rektoskopia, kolonoskopia, bronchoskopia, artroskopia itp.) i po biopsjach diagnostycznych narządów
  • po kontakcie z chorym na wirusowe zapalenie wątroby (tj. tzw. żółtaczkę zakaźną) zwłaszcza z powodu bliskiego kontaktu w warunkach domowych
  • po powrocie z obszaru, w którym występują endemicznie choroby tropikalne oraz z krajów o dużej częstości występowania nosicieli przeciwciał anty-HIV i chorych na AIDS np. Afryka Środkowa i Zachodnia czy Tajlandia
2. 7 dni po małym zabiegu chirurgicznym  jeśli nie było powikłań (usunięcie zęba, leczenie kanałowe itp. – uważa się za małe zabiegi chirurgiczne)
3. 24 godziny po leczeniu stomatologicznym i/lub po wizycie u higienistki stomatologicznej
4. W ostrych chorobach układu oddechowego i pokarmowego lub w zaostrzeniach stanów przewlekłych (np. w chorobie wrzodowej, biegunce, w zapaleniu oskrzeli, zatok) na czas trwania objawów i leczenia oraz 2 tygodnie po ustąpieniu objawów
5. Wirus Zachodniego Nilu (WNV) – 1 miesiąc od opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki przeniesienia wirusa na ludzi , ale w przypadku wystąpienia objawów zakażenia – 4 miesiące od dnia zakończenia leczenia. Kraje, w których wystąpiły przypadki zakażenia WNV to: Afryka Południowa i Zachodnia, Izrael, Indie, Południowe Republiki Rosji  a także prowincje Ferrara i Bolonia we Włoszech (niezależnie od terminu pobytu) oraz USA, Kanada, Meksyk (jeżeli pobyt był w okresie od 1 czerwca do 30 listopada.
6. 4 tygodnie po kontakcie z chorymi na inne choroby zakaźne (lub przez czas równy okresowi wylęgania danej choroby zakaźnej)
7. Nie mogą oddawać krwi osoby pracujące w oddziałach chorób zakaźnych
8. Na czas istnienia objawów nie mogą oddawać krwi osoby z zapalnymi i uczuleniowymi chorobami skóry, z ostrymi  uczuleniami i w okresie odczulania, ze świeżymi zmianami ropnymi, grzybiczymi i wirusowymi (opryszczka wargowa)
9. 5 dni po przyjęciu aspiryny i innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy (sachol, scorbolamid, acard, polocard itp.)
10. 4 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej licząc od daty pełnego wyzdrowienia z wyjątkiem chorób wymienionych poniżej:
• Bruceloza, Gorączka Q – 2 lata od pełnego wyzdrowienia
• Toksoplazmoza – 6 miesięcy od dnia potwierdzonego wyleczenia (po ujemnych wynikach przeciwciał klasy IgM)
• Gruźlica – 2 lata od potwierdzonego wyleczenia
• Gorączka reumatyczna – 2 lata od ustąpienia objawów, jeżeli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
• Zapalenie szpiku – 2 lata od potwierdzonego wyleczenia
• Rzeżączka – w okresie choroby oraz 1 rok od zakończenia leczenia
• Mononukleoza zakaźna – 6 miesięcy od czasu wyzdrowienia
• Malaria – 12 miesięcy po powrocie z terenów gdzie endemicznie występuje malaria oraz 3 lata po zakończeniu leczenia (konieczna konsultacja z lekarzem Działu Dawców)
• Borelioza – 6 miesięcy po wyleczeniu i  po ujemnych testach wykonanych metodami PCR lub Real-Time
11. Choroby infekcyjne:Grypa, infekcja grypopodobna, gorączka >38OC – minimum 2 tyg. po ustąpieniu objawów
12. Po szczepieniach ochronnych w wymienionych poniżej okresach czasu:
• 4 tygodnie – BCG, choroba Heine’go-Medina (szczepionka doustna), odra, różyczka, żółta febra, świnka, szczepionki z żywymi atenuowanymi zarazkami duru brzusznego i cholery
• 48 godzin – szczepionki z zabitymi zarazkami cholery, duru brzusznego, krztuśca (kokluszu), duru plamistego (Ricketsje), grypy, świnki (szczepionka parenteralna)
• 48 godzin – WZW typu A  (jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą )
• 1 tydzień – WZW typu  B (jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą )
• 48 godzin – wścieklizna, kleszczowe zapalenie mózgu, jeśli nie było kontaktu z osobą chorą. W razie kontaktu okres dyskwalifikacji 12 miesięcy
• 48 godzin po podaniu anatoksyny (błonica, tężec), 3 miesiące po uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
13. Przez cały okres stosowania leków i na czas po odstawieniu leku zależny od jego rodzaju (Konieczna konsultacja z lekarze Działu Dawców)  z wyjątkiem  witamin, doustnych środków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. 2 tygodnie od zakończenia leczenia antybiotykami.
14. Nadciśnienie tętnicze nie pozwala na oddawanie krwi jeżeli wartości ciśnienia przekraczają granice 180/100 mmHg z tym, że lekarz może wyrazić zgodę na oddawanie krwi przez osoby przyjmujące leki obniżające ciśnienie (z wyjątkiem beta-blokerów) pod warunkiem normalizacji ciśnienia tętniczego krwi.
15. 5 lat od wyleczenia po przebyciu kłębkowego zapalenia nerek, w innych ostrych zapalnych chorobach nerek – po potwierdzonym całkowitym wyleczeniu.
16. W przypadku astmy czy niewyjaśnionych duszności krew można oddawać jeżeli przynajmniej w ciągu ostatnich 5 lat nie było duszności i nie były stosowane żadne leki przeciwastmatyczne.
17. Kobiety nie mogą oddawać krwi:
• w okresie miesiączki i przez 3 dni od jej zakończenia
• w okresie ciąży i karmienia piersią
• 6 miesięcy po porodzie lub poronieniu o ile zakończyła się laktacja i wystąpiła pierwsza miesiączka
18. Nie można oddawać krwi będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz w stanie nadmiernego pobudzenia nerwowego. Po wypiciu alkoholu krew można oddać najwcześniej po upływie czterech dni.

III. Dyskwalifikują na stałe z oddawania krwi lub jej składników:

1. Żółtaczka zakaźna (WZW) lub każda inna niewyjaśniona postać żółtaczki
2. Choroby serca takie jak: wady serca, choroba wieńcowa, stan po zawale serca, zaburzenia rytmu, zapalenia serca, niewydolność krążenia, astma sercowa.
3. Choroby naczyń krwionośnych: miażdżyca znacznego stopnia, stan po udarze mózgu, choroby tętnic, nawracające zapalenia żył.
4. Choroby układu oddechowego przewlekłe lub nawracające jak np.: zapalenie oskrzeli, czynna astma oskrzelowa, czynna gruźlica
5. Choroby układu pokarmowego: przewlekłe biegunki, ostre i przewlekłe choroby wątroby, stan po resekcji (usunięciu) żołądka.
6. Przewlekłe choroby układu moczowego i płciowego (z wyjątkiem kamicy nerkowej).
7. Choroby układu nerwowego jak: padaczka, nerwica wegetatywna, choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego (także wtedy, gdy prowadzone jest leczenie w poradni specjalistycznej lub przyznana jest renta inwalidzka)
8. Nawracające omdlenia albo napady drgawkowe
9. Przewlekłe choroby skóry aktywne lub nawracające jak np.: łuszczyca, sklerodermia
10. Choroby układu immunologicznego i dawcy uodparniani krwinkami czerwonymi
11. Obecność w krwi przeciwciał o istotnym znaczeniu klinicznym (np.anty Rh, Kell, Kidd)
12. Choroby gruczołów dokrewnych i zaburzenia przemiany materii jak np.: nadczynność i niedoczynność tarczycy (w okresie przyjmowania hormonów), choroba Gravesa-Basedowa, choroba Cushinga, Cukrzyca, Dna moczanowa i in.
13. Jaskra
14. Choroby układowe np. kolagenozy (LE), nowotwory złośliwe,
15. Choroby krwi i układu krwiotwórczego oraz skłonność do przedłużonych krwawień, zaburzenia krzepnięcia krwi w przeszłości
16. Kiła – zarówno wrodzona jak i nabyta niezależnie od czasu zachorowania
17. Choroby tropikalne m.in. Babeszjoza, Gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi), Ozena, Promienica, Tularemia, Kala Azar (leiszmanioza trzewna), przewlekła postać Gorączki Q
18. Gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np.choroba Creutzfeldta-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda –Jakoba), na które narażone są:
• Osoby, których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie TSE
• Osoby, którym wykonano w przeszłości przeszczep rogówki oka lub opony twardej albo były leczone hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
• Osoby, które w okresie od 01-01-1980 roku do 31-12-1996 roku przebywały łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii.
• Osoby, którym po 01.01.1980 r przetoczono krew lub jej składniki na terenie Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii
19. Osoby nadużywające alkoholu, leków psychoaktywnych i po leczeniu odwykowym
20. Osoby, z dodatnimi wynikami testów w kierunku:  antygenu HBs, przeciwciał anty-HBc, HBV-RNA, RNA-HCV i przeciwciał anty HCV, RNA-HIV, przeciwciał anty-HIV i kiły, HTLV I iII
21. Osoby, które ze względu na swoje zachowania seksualne należą do grup podwyższonego ryzyka zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi
22. Chorzy na hemofilię otrzymujący preparaty czynników krzepnięcia.
23. Biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczep tkanek odzwierzęcych)
24. Wszelkie leki w zastrzykach stosowane bez przepisu lekarza
25. Jednoczesne nieterminowe donacje w różnych punktach pobrań krwi.

Źródło:powiat.limanowa.pl

Zobacz również