Odwiedzili miejscowość Kargula i Pawlaka, by złożyć strażakom życzenia

Odwiedzili miejscowość Kargula i Pawlaka, by złożyć strażakom życzenia

W sobotę 7 maja 2016 roku lubomierscy strażacy ochotnicy obchodzili podwójne święto: Dzień Strażaka oraz 70 rocznicę powstania OSP w Lubomierzu. Życzenia strażakom z zaprzyjaźnionej miejscowości z Dolnego Śląska złożyli strażacy "ochotnicy" z Lubomierza z gminy Mszana Dolna.

Gmina Lubomierz, to partnerska gmina Mszany Dolnej. Od kilkunastu lat te dwa samorządy ze sobą współpracują, głównie na niwie kulturalnej. Wizyta strażaków „ochotników” w miejscowości gdzie Sylwester Chęciński nakręcił znany wszystkim film, którego bohaterami byli Pawlak i Kargul była jak najbardziej uzasadniona.

Oprócz druhów z lubomierskiej OSP w uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli burmistrzowie i przedstawiciele władz miasta Lubomierza, Mirska, Wlenia i Gryfowa Śląskiego, przedstawiciele PSP i Powiatowego Związku OSP w Lwówku Śląskim, przedstawiciele parafii Podwyższenia Krzyża św. Z Legnicy, goście z Kamiennej Góry oraz mieszkańcy Lubomierza ze swoimi duszpasterzami na czele. Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele z zaprzyjaźnionej OSP z Lubomierza i Raby Niżnej z Małopolski, z którymi prawie 19 lat temu nawiązano współpracę, a jej początkiem była pomoc powodzianom z gminy Mszana Dolna.

Miłym akcentem było przekazanie jednostce OSP figury św. Floriana – patrona strażaków, która specjalnie na ten jubileusz została wykonana w drewnie przez podhalańskiego artystę i przywieziona przez Gości z małopolskiego Lubomierza; figura ta została poświęcona przez ks. Piotra Olszówkę na zakończenie Eucharystii w kościele.

Natomiast na zakończenie uroczystości na lubomierskim rynku ks. Piotr – Kapelan OSP powiedział do druhów strażaków:

„Wasza służba to nie tylko piękny mundur, wypinanie piersi do odznaczeń, wypolerowane do defilady buty, ale to przede wszystkim zaufanie, którym Was darzą inni – mocno licząc na Was. Pamiętajcie o tym zawsze, gdy ten mundur zakładacie. Niech ta dzisiejsza uroczystość, pobudzi Was do jeszcze bardziej intensywnej pracy nad sobą, nad swoją postawą i moralnością byście w sposób odpowiedzialny kształtowali młode pokolenie strażaków, które wychowane w duchu troski o dobro wspólne, godnie przejmą po Was sztafetę życia. Życzę Wam byście cieszyli się szacunkiem i uznaniem społecznym, błogosławieństwem Boga, orędownictwem św. Floriana i dobrą kondycją fizyczną w dalszej służbie – Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”.

Źródło:OSP Lubomierz

Zobacz również