V Noc Muzeum w Limanowej – "U Schulza"

V Noc Muzeum w Limanowej – "U Schulza"

W najbliższą sobotę – 14 maja br., Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej zaprasza na 5. odsłonę „Nocy Muzeum” w Limanowej. Program koncentruje się przede wszystkim na dwudziestoleciu międzywojennym, ujętym w szerokiej perspektywie społeczno-kulturowej.

Odwiedzający tego wieczoru Dwór Marsów będą mieli okazję zapoznać się z pismem hebrajskim – w trakcie warsztatów kaligraficznych: „Piękno litery hebrajskiej“, przyswajając sobie jednocześnie starożytny alfabet, mający swoje korzenie w języku aramejskim i pośrednio fenickim. Pismem tym spisano najstarsze księgi biblijne. W okresie niewoli babilońskiej wyłoniło się pismo kwadratowe, którym przepisano stare i spisano kolejne księgi starotestamentowe. Pismem tym do dnia dzisiejszego jest zapisywany oryginalny tekst Biblii. Na jego bazie powstał język hebrajski, który dla Chrześcijan i Żydów jest święty.


Zajęcia odbywają się pod patronatem Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych. Praca będzie odbywać się na podstawie wzornika opracowanego przez krakowskiego kaligrafa Grzegorza Barasińskiego. Jest to propozycja pisma sefardyjskiego, opartego m.in. na średniowiecznych manuskryptach hiszpańskich. Wzór zawiera także wskazówki kaligraficzne Izziego Pludwińskiego, znanego kaligrafa pism hebrajskich. Zajęcia poprowadzi kustoszLidia Marek-Jurkowska.
 
Następnie o 17:00 odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Mariusza Kubielasa „U Schulza”, która przeniesie odbiorcę w czarno-biały świat inspirowany twórczością znanego polskiego artysty żydowskiego pochodzenia z Drohobycza – Bruno Schulza (1892-1942), autora m.in. „Sklepów cynamonowych” i serii grafik „Xięga bałwochwalcza”. Autorem 32 eksponowanych fotografii jest Mariusz Kubielas, urodzony w Żywcu, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Artysta w swoim warsztacie posługuję się technikami klasycznej fotografii dla uzyskania wyjątkowej gry światłocienia i wrażenia głębi. Tematyka cyklu odnosząca się do twórczości Brunona Schulza charakteryzuje się onirycznym ujęciem wyobrażenia o nieistniejącej już rzeczywistości polsko-żydowsko-ukraińskiego Drohobycza. Efekt sprawia wrażenie zatrzymanych kadrów filmu niemego. Wystawa miała swoje odsłony m.in. we Wrocławiu, Dreźnie, Lwowie, Berlinie, Belgradzie, Kielcach i Gdańsku, a obecnie planowane jest jej eksponowanie w Helsinkach, Brukseli, Bratysławie i Pradze.
 
W przygotowywanym repertuarze nie zabraknie spektaklu teatralnego w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Spod Kicek” z Mordarki. Zwiedzający będą mogli obejrzeć widowisko „Zalycocka” – humorystyczną historię różnych perypetii miłosnych i skrywanych rodzinnych sekretów, których scenerią jest dawna wieś w okolicach Limanowej.
 
Gdy zegar wskaże 19:00 zostanie zaprezentowana wystawa pn. „Salon mieszczański – Limanowa w okresie międzywojennym“, powstała na bazie zbiorów własnych muzeum oraz depozytów.  Okres między I a II wojną światową był niezwykle ciekawy z perspektywy zmian w sztuce użytkowej i wzornictwie mebli, ponieważ chaos form secesyjnych będący oznakami końca la belle époque  został zastąpiony przez zgeometryzowany styl „Art-Deco“, charakteryzujący się szerokim stosowaniem linii prostopadłych i równoległych, ale też wyjątkową prostotą i architektonicznością kształtów. Kontekst społeczny Limanowej w odrodzonym państwie polskim to ciekawa, zrównoważona mieszanka kultur – polskiej i żydowskiej, egzystujących obok siebie, jednak bez elementów szerszego, wzajemnego przenikania.
 
O 19:30 w sali konferencyjnej odbędzie się krótka prelekcja pt. „Śladami średniowiecza na Limanowszczyźnie – grodzisko w Słupi i turris murata w Skrzydlnej“, będąca wstępem i prezentacją realizowanego przez Muzeum i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Limanowa projektu inwentaryzacji starożytnych i średniowiecznych miejsc obronnych w Beskidzie Wyspowym. Wymienione w tytule obiekty reprezentują sobą dwa odmienne problemy metodologiczne, z którymi styka się badacz, w trakcie gromadzenia danych na wspomniany temat. Wspomniane stanowisko archeologiczne w Słupi nie zostało wymienione w źródłach pisanych, ale jego fragmenty są do dnia dzisiejszego widoczne. W odróżnieniu od tego przypadku zachował się zapis w XV-wiecznym dokumencie mówiący o funkcjonowaniu murowanej wieży w Skrzydlnej, która jednak nie zachowała się do dnia dzisiejszego.
 
O 20:00 zostanie zaprezentowany film z cyklu „Muzeum utracone“. Goście V Nocy Muzeum w Limanowej  będą mogli zwiedzać wszystkie dostępne wystawy stałe i czasowe do północy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w przygotowanym programie artystycznym przy akompaniamencie smaków tradycyjnej kuchni regionalnej. 

Zobacz również