Kasinka Mała. Otwarli "Orlik" po powodzi

Kasinka Mała. Otwarli "Orlik" po powodzi

W minioną niedzielę przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej miała miejsce uroczystość poświęcenia i otwarcie odbudowanego po powodzi 2014 roku kompleksu boisk sportowych „Orlik” połączona z XVI już edycją pikniku rodzinnego „Kraina Radości”.

Udział w uroczystości wzięli: Wiesław Janczyk – Wiceminister Finansów, Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego, Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna, Aleksandra Kania – Przewodnicząca oraz Radni Gminy Mszana Dolna, Katarzyna Szybiak – Zastępca Wójta oraz pracownicy referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, ks. dr Krzysztof Chromy – proboszcz parafii Kasinka Mała, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Mszana Dolna, Jan Piwowar – inspektor nadzoru, współpracownicy szkoły, emerytowani pracownicy i sponsorzy oraz mieszkańcy Kasinki i sympatycy sportu – wyliczają organizatorzy.

Po uroczystym poświęceniu odbudowanego obiektu przez proboszcza, ks. Krzysztofa Chromego,  nastąpiło przecięcie wstęgi, które stało się symbolicznym momentem otwarcia boiska. O pełnej gotowości kompleksu do jego użytkowania zaświadczyli goście uroczystości oddając honorowe strzały na bramkę. Miłym akcentem i  świadectwem dobrej formy sportowej  oraz zachętą dla przyszłych sukcesów były celne rzuty wójta i starosty.

W swoim wystąpieniu Bolesław Żaba, wójt Gminy, przedstawił zestawienia kosztów oraz działań, dzięki którym odbudowa kasinczańskiego zaplecza sportowego jest dziś powodem do dumy. Wójt uhonorował pamiątkowymi statuetkami  za włożony w odbudowę wysiłek Wiceministra Wiesława Janczyka, Wojewodę Małopolskiego – Józefa Pilcha, Wicemarszałka Województwa –   Wojciecha Kozaka, Radnego Sejmiku Małopolskiego – Grzegorza Biedronia, Starostę Limanowskiego – Jana Puchałę, Wojciecha Pieroga – wykonawcę, właściciela firmy inżynieryjno – budowlanej INŻ. – BUD oraz inspektora nadzoru – Jana Piwowara.

Zaproszeni do wspólnego świętowania goście, odnosząc się wspomnieniami do sierpnia 2014 roku podkreślając ogromne zaangażowanie gminy i współpracę samych mieszkańców  przy usuwaniu skutków powodzi, gratulowali rezultatów odbudowy i  wyrazili nadzieję, że oddawany właśnie obiekt przyczyniać będzie się w dalszym ciągu do integracji społeczności lokalnej propagując zdrowy i aktywny tryb życia. Przy tej okazji życzyli, by możliwość korzystania z niego pomogła w rozwijaniu pasji i talentów sportowych.

Czesława Łabuz, dyrektor szkoły, która była organizatorem uroczystości, przekazała na ręce wójta, Bolesława Żaby, podziękowanie kierowane w imieniu wszystkich obecnych i przyszłych  użytkowników terenów sportowych dla instytucji i osób, które swoją pracą i zaangażowaniem doprowadziły do radości tego dnia.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zebrani ruszyli barwnym korowodem, przy dźwiękach towarzyszącej wszystkim orkiestry „Echo Gór”, na plac przyszkolny, który od tej chwili stał się miejscem wspólnej zabawy.  Rozrywkową część niedzieli zainaugurował koncert orkiestry dętej. Po nim rozpoczęły się występy uczniów, które  dedykowane były  rodzicom z okazji ich święta, ale bawiły z powodzeniem również licznie zgromadzoną publiczność. Tradycyjnie funkcjonowały atrakcje przygotowane przez nauczycieli i rodziców: sklepiki, stoiska gastronomiczne, zjeżdżalnie dla dzieci oraz kuszące smakowitymi wyrobami regionalnymi propozycje kulinarne Koła Gospodyń  „Paradne Gosposie”. Finałem spotkania było jak zwykle ekscytujące losowanie nagród, w tym nagrody głównej. Równolegle na Orliku rozegrano mecz otwarcia o Puchar Wójta Gminy Mszana Dolna, w którym spotkały się drużyny Kasinki i Olszówki. Zwycięstwo, po zaciętej rywalizacji, wywalczyła drużyna „Ostra” Olszówka.

Źródło: UG Mszana Dolna

Zobacz również