Laskowa podpisała umowę partnerską i świętowała jubileusz orkiestry

Laskowa podpisała umowę partnerską i świętowała jubileusz orkiestry

W ubiegłym tygodniu w Laskowej odbyły się Jubileuszu 85-lecia działalności Parafialnej Orkiestry Dętej. Uroczystość była także okazją do podsumowania 10 letniej współpracy laskowskiej Orkiestry z zaprzyjaźnionym zespołem Dychova Hudba (DH) Tvrodošanka z Tvrdošina,

Uroczystość była również dobrą okazją do podpisania umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Gminą Laskowa a Miastem Tvrdošin na Słowacji. Podpisy pod porozumieniem o współpracy samorządów złożyli Wójt Gminy Laskowa – Czesław Stanisławczyk oraz Primátor (Burmistrz) Miasta Tvrdošin – ing. Ivan Šaško. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej, którą sprawował ks. Proboszcz Andrzej Wanat oraz ks. Janusz Sądel.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w obiektach Stacji Narciarskiej „Laskowa – Ski” Laskowa – Kamionna, gdzie odbył się jubileuszowy koncert Parafialnej Orkiestry w Laskowej, prezentacja historii i działalności Orkiestry, okolicznościowe przemówienia i złożenie jubileuszowych życzeń, a także koncert gościnnego zespołu DH Tvrdošanka.

W ramach obchodów jubileuszu 85-lecia działalności Parafialnej Orkiestry Dętej w Laskowej, zespół nagrał i wydał drugą w swojej historii płytę CD, a także wydana została okolicznościowa publikacja przedstawiająca historię i działalność orkiestry.

Powiat Limanowski reprezentowali Radni Powiatu Limanowskiego – Jolanta Grzegorzek i  Marian Wójtowicz. W uroczystościach udział wziął również Czesław Stanisławczyk – Wójt Gminy Laskowa oraz Piotr Stach – Przewodniczący Rady Gminy Laskowa wraz z radnymi gminy, zaproszeni goście samorządów lokalnych i wojewódzkich, a także władze miasta partnerskiego. 

Historia orkiestry: 

Parafialna Orkiestra Dęta w Laskowej powstała w 1931 roku, z inicjatywy mieszkańca wsi Laskowa Pana Józefa Matląga. Pierwszy skład orkiestry liczył piętnastu muzykantów. Duży wkład w rozwój i działalność orkiestry wniósł Pan Michał Karteczka. Dramatyczne dzieje Ojczyzny rychło przerwały działania orkiestry. Jednak po skończeniu okupacji zespół odrodził się na nowo i dał początek dzisiejszej orkiestrze, która powiększana z roku na rok, działa do dziś.

Od 1965 roku orkiestrą kierował Pan Władysław Kogutowicz. Od 1985 roku kierownikiem, a następnie dyrygentem orkiestry jest Roman Kogutowicz. Orkiestra ma bogatą historię, gdyż od 1946 roku do dziś, jej członkowie grają poranne majówki z wieży kościoła – tworząc tzw. żywą tradycję. Nieprzerwanie od 1948 roku orkiestra wraz z grupą parafian z Laskowej pielgrzymuje do Kalwarii Zebrzydowskiej.

W ostatnich latach pielgrzymuje również po najważniejszych sanktuariach religijnych Europy, tj. Włoszech, Hiszpanii, Francji, Portugalii. W repertuarze orkiestry oprócz tradycyjnych pieśni kościelnych, znajdują się popularne standardy światowe z muzyki rozrywkowej, a także wiązanki ludowe.

Aktualnie orkiestra liczy ponad pięćdziesięciu członków z czego 2/3 to młodzież szkolna. Po raz pierwszy, w roku 2001, Orkiestra obchodziła jubileusz – 70 lecie istnienia. Natomiast z okazji 80-lecia wydana została pierwsza płyta CD. Od początku swojego istnienia Zespół działa przy Parafii – Rzymsko Katolickiej pw. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej, która jest instytucją patronującą.

Parafialna Orkiestra Dęta w Laskowej regularnie bierze udział w powiatowych oraz wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych zdobywając w nich czołowe miejsca i wyróżnienia. W dniach 12 – 14 września 2014 roku Orkiestra wzięła udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych Państw Grupy Wyszechradzkiej w Povazskiej Bystrici, Słowacja (II Vyšehrádske Dni Dychobvej Hudby). Był to pierwszy przegląd rangi międzynarodowej, w którym udział wzięła Orkiestra stając w konkursie z zespołami ze Słowacji, Czech, czy Węgier. Na ww. festiwalu zdobyła III miejsce. Z okazji tegorocznego Jubileuszu – 85 lecia działalności, Orkiestra nagrała i wydała swoją drugą płytę CD.  

Źródło:powiat.limanowa.pl

Zobacz również