Limanowa. Wybrali miejsko-gminne władze OSP

Limanowa. Wybrali miejsko-gminne władze OSP

W Łososinie Górnej odbył się IV Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kończąca się pięcioletnia kadencja nakłada na członków OSP wybór nowych władz oraz zatwierdzenie sprawozdań, nowych uchwał oraz zaplanowanie działań na kolejne lata

Po przedłożeniu  szczegółowych sprawozdań z działalności Związku za okres  mijającej kadencji oraz prezentacji najważniejszych zmian które dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnch, przystąpiono do wyboru nowych organów Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. 

Komisja wyborcza zjazdu w składzie: Przewodniczący Kita  Sławomir, Sekretarz Leśniak Mirosław i członek Kita Jarzy po zapoznaniu się z uchwałami OSP dotyczącymi wyboru przedstawicieli do  Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego przedstawiła z zatwierdzenia przez zjazd następujący skład Zarządu Oddziału  Miejsko-Gminnego Związku :

Borucki Marek – OSP Siekierczyna, Czyrnek Kazimierz OSP Limanowa, Dutka Bronisław OSP Pisarzowa, Gołuszka Marcin OSP Łososina Górna, Górszczyk Jerzy OSP Limanowa, Janczy Grzegorz OSP Limanowa, Krzysztof Aleksander OSP Męcina, Krzyżak Eugeniusz OSP Męcina, Michura Władysław OSP Łososina Górna, Pazdan Władysław OSP Pisarzowa, Pączek Władysław OSP Nowe Rybie, Raczek Grzegorz OSP Pisarzowa, Ryś Rafał OSP Łososina Górna, Smoleń Bronisław OSP Męcina,Witecki Tadeusz OSP Wysokie, Zagrodzki Daniel OSP Stara Wieś, Zapała Henryk OSP Rupniów, Karol Golonka Sołtys miejscowości Łososina Górna.

Zarząd wybrał spośród siebie następujących przedstawicieli na poszczególne funkcję :

Prezes Zarządu – Krzysztof Aleksander

Vice Prezesi Zarządu- Strug Stanisław i Michura Władysław

Komendantem Gminnym Związku OSP w Limanowej został Świerczek Wojciech

Skarbnikiem  Zarządu – Raczek Grzegorz

Sekretarzem Zarządu – Karol Golonka oraz do ścisłego prezydium jako siódmy Członek Zarządu został wybrany Tadeusz Witecki. 

Prezydium wybrało przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego  a zostali nimi: Janczy Grzegorz, Smoleń Bronisław, Czyrnek Kazimierz.

Wybrana została również Komisja Rewizyjna : Wróbel Józef – Przewodniczący  i Wróbel Stanisław Vice Przewodniczący,  Smoleń Edward- Członek.

Źródło:UM Limanowa

Zobacz również