Rafał Kubowicz został wybrany prezesem LGD Piękna Ziemia Gorczańska

Rafał Kubowicz został wybrany prezesem LGD Piękna Ziemia Gorczańska

Rafał Kubowicz został wybrany na prezesa LGD Piękna Ziemia Gorczańska. Głosowanie nad jego kandydaturą było tylko formalnością ponieważ nowy prezes nie miał kontrkandydata. Członkowie stowarzyszenia wybrali również radę oraz uzupełnili skład zarządu.

Na walne zebranie stowarzyszenia przybyło 48 jego członków, co oznaczało ni mniej ni więcej, że jest dostateczna liczba, aby mogły odbyć się wszystkie zaplanowane głosowania przewidziane w programie obrad.

 Zanim jednak doszło do głosowań – członkowie LGD przyjęli szereg uchwał. Te dotyczyły wygaśnięcia mandatów członków Rady i Komisji Rewizyjnej, a także udzielenia zarządowi absolutorium i  sprawozdania finansowego z jego działalności za rok 2015.

Wprowadzono równiez kilka zmian kosmetycznych, które narzucił Urząd Marszałkowski. Chodzi głownie o strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pierwszym ważnym głosowaniem, które w minioną środę na sali UG w Mszanie Dolnej się odbyło dotyczyło uzupełnienia składu zarządu po wycofaniu się dotychczasowej prezes stowarzyszenia – Czesławy Łabuz.

Tutaj członkowie LGD głosowali pomiędzy dwiema kandydaturami: Renaty Moskały – Turniak, a Rafałem Rusnakiem. W skład zarządu weszła Renata Moskała – Turniak otrzymując 26 głosów. Z kolei Rafał Rusnak tych głosów zdobył 22.

Kolejnym głosowaniem, które zelektryzowało członków stowarzyszenia był wybór Komisji Rewizyjnej, a także Rady. Przewodniczącą Komisji została Agnieszka Sasal(31 głosów), V-ce Przewodniczącą wybrano Małgorzatę Sutor (27 głosów), a skład komisji uzupełniła Bogusława Pajdzik z 23 głosami.

Do Komisji rewizyjnej aspirowali również Marek Mysza otrzymując 21 głsów i Józef Pajdzik, który tych głosów zdobył 20 głosów. Zatem można śmiało powiedzieć, że panie zdominowały Komisję Rewizyjną.

Do 11-osobowego ciała stowarzyszenia zgłoszono 14 kandydatów, wśród których pojawiła się osoba Bolesława Żaby. Na sali jednak Wójta Gminy Mszany Dolna nie było, co jednoznacznie oznaczało, że ta kandydatura nie mogła być głosowana.

W skład Rady, a więc najważniejszego organu weszli: Janusz Potaczek (38 głosów), Piotr Doll(36), Tadeusz Patalita (32), Józef Kowalczyk (32), Piotr Pajdzik (31), Elżbieta Kurek (30), Piotr Potaczek (30), Tadeusz Klimek (29), Jan Stożek (25), Janusz Matoga (21), Wsolak Kazimierz i Katarzyna Szybiak otrzymali po 18 głosów. Trzeba było zatem powtórzyć głosowanie, bo dwie osoby znajdujące się na ostatnim miejscu, a więc Kazimierz Wsolak i Katarzyna Szybiak zdobyli identyczną liczbę głosów. Najpierw Katarzyna Szybiak chciała zrezygnować ze startu w dodatkowej turze, ale po usilnych namowach zgodziła się na kandydowanie, bo tak stanowi regulamin. Z-ca Wójta Gminy Mszana Dolna dość wymownie skomentowała sytuację tych wyborów: – Jeżeli chcecie mnie Państwo upokorzyć, to proszę bardzo…

Najmniejszą liczbę głosów otrzymali: Kazimierz Rapciak – 11 i Jarosław Jurczak 8 głosów.

 Wynik dodatkowego głosowania jak i innych odczytała Maria Kowalczyk, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej. Do Rady stowarzyszenia wszedł Kazimierz Wsolak, który otrzymał 29 głosów. Jego kontrkandydatka zdobyła 17 głosów.

Przedłużające się spotkanie walnego zebrania powoli zniecierpliwiło wszystkich członków. Trzeba było jednak dokonać jeszcze wyboru prezesa LGD i Przewodniczącego oraz Z-cę Rady.

W tym pierwszym głosowaniu wybór padł na Rafała Kubowicza, członka zarządu stowarzyszenia. Mimo, że z sali padły jeszcze dwie inne kandydatury: Mateusza Cichańskiego (dotychczasowego p.o. prezesa) i Agnieszki Modrzejewskiej – Potaczek(członka zarządu), to głosowano tylko nad kandydaturą Rafała Kubowicza, bo pozostałe dwie osoby odmówiły kandydowania. Rafał Kubowicz otrzymał 40 głosów na 46 osób głosujących.

Podobnie jak wybór prezesa, tak i wybór Przewodniczącego Rady był dość oczywisty. Janusz Potaczek na 46 członków głosujących otrzymał ich 45, a Józef Kowalczyk zdobył 41 głosów. Przewodniczącym Rady Stowarzysznia Piękna Ziemia Gorczańska został Janusz Potaczek, Wójt Gminy Niedźwiedź. Jego zastępcą zgodnie z głosowaniem nie mógł być nikt inny jak Burmistrz Mszany Dolnej – Józef Kowalczyk.

 

Zobacz również