Zobacz ranking techników i liceów z naszego regionu opublikowany przez "Perspektywy"

Zobacz ranking techników i liceów z naszego regionu opublikowany przez "Perspektywy"

Miesięcznik Perspektywy jak co roku opublikował ranking liceów i techników. Na 500 miejsc, które ów ranking uwzględnił, najwyżej z naszego regionu sklasyfikowane jest I LO im. Władysława Orkana w Limanowej.

I LO im. Władysława Orkana w Limanowej w tej klasyfikacji zajęło 344 miejsce. Wśród przedstawionych w rankingu „Perspektyw” 500 liceów znalazły się dwa licea z Rabki do których uczęszczają również uczniowie z naszego regionu – głównie z gmin zagórzańskich. 362 miejsce zajęło II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera z Rabki, a 459 – I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera z Rabki.

Ranking „Perspektyw” uwzględnia również klasyfikację liceów w skali województwa. Na 100 miejsc: 29 jest I LO w Limanowej im. Władysława Orkana, 31 –  II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera z Rabki, 37 – I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera z Rabki, 75 – IV Liceum Ogólnokształcące w Limanowej i 95 pozycję zajęło Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 w Mszanie Dolnej.

Wśród techników najwyżej sklasyfikowane zostało Technikum Budowlane im. ks. prof. Józefa Tischnera, które zajęło 26 miejsce. W skali województwa Małopolskiego uplasowało się na 3 pozycji.

Pozostałe technika i miejsca:

Technikum im. ks. prof. J. Tischnera w Limanowej: 84 w skali kraju i  8 w Małopolsce,

Technikum w ZS nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej: 114 w skali kraju i 15 w Małopolsce,

Technikum w ZSTiO im. Jana Pawła II w Limanowej: 243 w skali kraju i 35 w Małopolsce,

Technikum im. św. Antoniego z Padwy w ZST-I w Mszanie Dolnej: poza 300 miejscem w skali kraju i 42 w Małopolsce,

Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej: poza 300 miejscem w skali kraju i 64 w Małopolsce

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Oprac. na podstawie miesięcznika „Perspektywy”

Zobacz również