Limanowa. Wybrano projekty z powiatu limanowskiego do subregionu sądeckiego

Limanowa. Wybrano projekty z powiatu limanowskiego do subregionu sądeckiego

W miniony poniedziałek, 4 lipca w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się VI Posiedzenie Forum Subregionu Sądeckiego. Celem spotkania była kwalifikacja merytoryczna projektów subregionalnych.

Projekty subregionalne będą dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Skaładają je samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy.

Spotkanie w Limanowej prowadził Leszek Zegzda – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, który wraz z wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem, przedstawił harmonogram naboru kart projektów w poszczególnych subregionach. Omówiono także zasady kwalifikacji merytorycznej kart projektów. 

VI Posiedzenie Forum Subregionu Sądeckiego zgromadziło przedstawicieli powiatowych i miejskich samorządów terytorialnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także właścicieli przedsiębiorstw – wnioskodawców projektów ww. poddziałań.

W wykazie projektów subregionalnych poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna znalazły się projekty z Powiatu Limanowskiego:

Gminy Dobra – projekt „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Dobra – etap III”; „Budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Pogorzany, gm. Jodłownik” – projekt złożony przez firmę Spółka Wodociągowa „Pogorzany Mogiłki – Smykań.

Gminę Łukowica – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Łukowica”

Gminę Jodłownik – „Budowa i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Jodłownik” .

Powyższe projekty zostały jednogłośnie przyjęte i skierowane do właściwego naboru.
 
Jeśli chodzi o poddziałanie 6.1.4 Lokalne zasoby turystyczne, swoje karty projektu złożyły Gmina i Miasto Mszana Dolna w projekcie „Budowa tras pieszo – rowerowych nad rzeką Mszanką i Rabą”. Karta Gminy i Miasta Mszana Dolna uzyskała 33 głosy.

Powiat Limanowski do projektu wspólnego z gminami pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”. Projekt ten otrzymał 31 głosów na 36 możliwych.

Za kwalifikacją całej listy w poddziałaniu 6.1.4 Lokalne zasoby turystyczne oddano 28 głosów „za”, 6 głosów wstrzymujących się, 1 „przeciw”. W Poddziałaniu 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna za całą listą głosowali wszyscy obecni członkowie forum.

Subregion Sądecki tworzą: miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki i limanowski. Fora subregionalne „to gremium powołane przez Instytucję Zarządzającą RPO WM, składające się z przedstawicieli samorządów terytorialnych, jednostek naukowych, przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania i innych instytucji z terenu danego subregionu.

Forum subregionalne ma status gremium o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie spraw dotyczących rozwoju danego subregionu, szczególnie w pracach nad przygotowaniem oraz realizacją Subregionalnego Programu Rozwoju”.

Źródło:powiat.limanowa.pl

Zobacz również