26 punktów inwestycyjnych Pawła Ptaszka, Wójta Gminy Tymbark. Relacja z XXI sesji Rady Gminy

26 punktów inwestycyjnych Pawła Ptaszka, Wójta Gminy Tymbark. Relacja z XXI sesji Rady Gminy

W miniony wtorek (13 września) odbyła się sesja Rady Gminy Tymbark. Najważniejsze decyzje podjęte przez radnych w uchwałach dotyczyły zarówno zmian w budżecie gminy na 2016 rok jak i przyjęcie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i w uchwale budżetowej na 2016 rok głos zabrał Paweł Ptaszek. Wójt Gminy Tymbark przedstawił radnym 26 jego zdaniem najważniejszych i kluczowych punktów inwestycyjnych.

Na sali obrad obecnych było 11 radnych. Za przejęciem tej uchwały głosowało 9 radnych. Przewodnicząca rady Gminy Zofia Jeż i jej z-ca Danuta Dawiec wstrzymały się od głosu.

Nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej głosowało 8 radnych. Troje z nich wstrzymało się od głosu. Zofia Jeż, Przewodnicząca Rady Gminy uzasadniając swoje głosowanie (wstrzymała się od głosu) zwróciła uwagę na kryzys w Unii Europejskiej i zachęcała Wójta do realnego spojrzenia na budżet gminy, który tak jak w przypadku innych samorządów w przyszłości będzie na pewno ograniczony chociażby poprzez mniejszy wpływ inijnych pieniędzy.

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji Paweł Ptaszek, Wójt Tymbarku chciał aby do obrad sesji wprowadzić dodatkowy punkt. Radni jednogłośnie zdecydowali o wspólnej inwestycji drogowej Gminy Tymbark i Powiatu Limanowskiego.

Paweł Ptaszek, Wójt Tymbarku w jedenym z ostatnich punktów obrad sesji odpowiadał na interpelacje i zapytania radnych, których było kilkadziesiąt. Dotyczyły one głównie prowadzonych inwestycji na terenie gminy, czyszczenia korytek, parkujących w centrum rynku samochodów w niedzielę podczas mszy świętych, rozbitych wiat przystankowych i luster, wyłączania oświetlenia wtedy kiedy jest ono niepotrzebne, a także edukacji i utrzymania porządku na terenie gminy.

Odpowiedzi wójta na pytania radnych uzupełnił Marek Urbański. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg odniósł się przede wszystkim do budowy podziemnego przejścia dla pieszych. Wiele niedomówień i kontrewersji powstało również wokół inwestycji drogowej Podłopień, Zawadka. Radni dopytywali Marka Urbańskiego o usytuowanie poboczy z nawierzchnią bitumiczną, oświetlenia, rozbijanych korytek przy drodze powiatowej do których są odprowadzane ścieki, a także przejścia pod torami kolejowymi na garnicy Podłopienia i Zawadki i likwidacji obok nasypu wjazdu, z którego korzystali niektórzy mieszkańcy.

Jan Puchała, Starosta Limanowski nie omieszkał nawiązać również do inwestycji drogowych na terenie gminy, zwłaszcza drogi powiatowej przez Podłopień. Jak zaznaczył gmina Tymbark w poprzedniej kadencji była outsiderem jeśli chodzi o wspólne inwestycje realizowane z powiatem. Ma nadzieję, że w tej kadencji, to się zmieni, a przykładem ma być chociażby inwestycja drogowa z Podłopienia w kierunku Zawadki.

Mówił również o sporze z limanowskim portalem, który ostatecznie dla niego zakończył się pomyślnie.

Zobacz również