Gmina Mszana Dolna. W piątek na sesji radni odwołają skarbnika gminy

Gmina Mszana Dolna. W piątek na sesji radni odwołają skarbnika gminy

W najbliższy piątek w sali narad UG Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6 odbędzie się sesja. Jednym z najważniejszych punktów, którymi radni się zajmą będzie odwołanie skarbnika gminy – Marty Pulit.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie     prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV i XXVI  sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mszana Dolna na lata 2016-2021.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna za I półrocze 2016r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Rabie Niżnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna udziału w nieruchomości niezabudowanej położonej w Kasince Małej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych w Kasince Małej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części  działki ewid. nr 3122/2 położonej w Lubomierzu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działki ewid. nr 3685/4 położonej w Lubomierzu
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
 23.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skarg P.M.B.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 33. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 34. Wolne wnioski i informacje.
 35. Zamknięcie XXVII  zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

 

Zobacz również