O bezpieczeństwie w ruchu drogowym na terenie powiatu limanowskiego

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym na terenie powiatu limanowskiego

O bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu limanowskiego rozmawiali uczestnicy spotkania, które w minioną środę odbyło się w starostwie powiatowym w Limanowej.

Głównym celem spotkania było omówienie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na naszym terenie.

Krzysztof Dymura Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poruszył sprawy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Limanowskim, na tle Małopolski i całego kraju.

Z kolei insp. Dariusz Urbanik Komendant Powiatowy Policji w Limanowej przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w przeciągu 8 miesięcy, czyli od momentu kiedy objął stanowisko szefa limanowskiej policji

Marek Dworak odniósł się do założeń Małopolskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 – 2020. Chciałbym on aby wzorem innych powiatów, także i w Limanowej powstała Powiatowa Rada Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, która szczególnie zwracałaby uwagę na bezpieczeństwo pieszych, na zagrożenia jakie generują nietrzeźwi kierowcy oraz na zagrożenia przy drogach.

Taka instytucja wspierałaby działania prewencyjno-edukacyjne, w tym organizację imprez i konkursów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Takie ma być zapewnione poprzez chociażby budowę infrastruktury drogowej, która poprawia bezpieczeństwo – o czym w swoim wystąpieniu mówił Jan Puchała – Starosta Limanowski.

W spotkaniu tym oprócz wspomnianych prelegentów udział wzięli: Urszula Nowogórska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, insp. Paweł Dzierżak I z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Paweł Kucharczyk Małopolski Inspektor Ruchu Drogowego, Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu, insp. Dariusz Urbanik Komendant Powiatowy Policji w Limanowej, Tadeusz Stachak Komendanta KPP Limanowa, bryg. Janusz Kurzeja Komendant Powiatowy Państwowej Straży pożarnej w Limanowej, Radny Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak, Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk, Burmistrz Miasta Mszana Dolna Józef Kowalczyk, przedstawiciele wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Limanowskiego, Kazimierz Czyrnek Prezes Zarządu OSP O/Limanowa, Renata Tokarska –Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, Marek Urbański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, Wioletta Szubryt Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Limanowej, a także przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Limanowskiego. 

Spotkanie w starostwie powiatowym zakończyła dyskusja i debata na temat realizacji działań i planów dotyczących poprawy i bezpieczeństwa na terenie powiatu limanowskiego.

Zobacz również