Limanowa. Porzucona torba sparaliżowała pracę starostwa

Limanowa. Porzucona torba sparaliżowała pracę starostwa

Wczoraj w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej, znaleziono torbę. Porzucona torba na ok 2 godziny sparaliżowała pracę urzędu, bowiem istniało podejrzenie, że mógł w niej znajdować się ładunek wybuchowy.

Na szczęscie były to tylko ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Starostwo 2016”.

Wszystkie służby okazały pełną gotowość, a akcja przebiegała bardzo sprawnie. Główną potrzebą przeprowadzonych ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności organizowania, planowania i efektywnego działania, umiejętności kierowania siłami i środkami oraz sprawdzenie skuteczności działania służb w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. 

Celem ćwiczenia  jest potrzeba sprawdzenia przyjętych rozwiązań systemowych procedur reagowania kryzysowego oraz wypracowanie form i metod współpracy poszczególnych pionów policji z innych podmiotami poza policyjnymi oraz doskonalenie systemu kierowania realizacja zadań obronnych z elementami obrony i zarzadzania kryzysowego na obszarze powiatu limanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji ludności. 

Analiza przeprowadzonych działań oraz uzyskane w jej wyniku wnioski pozwolą na optymalne dostosowanie procedur postępowania Policji i innych służb w przypadku realizacji tego typu zadań.

Zobacz również