Lubomierz. Gmina czeka na decyzje Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a mieszkańcy na chodnik

Lubomierz. Gmina czeka na decyzje Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a mieszkańcy na chodnik

Jest już decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowy DW 968 z Lubnia do Zabrzeży. Teraz Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje przetarg na realizację tego zadania.

W lipcu tego roku zakończył się jeden z najważniejszych etapów dotyczących „Modernizacji DW nr 968 Lubień – Zabrzeż oraz DW nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz – czyli uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tego przedsięwzięcia.

– W chwili obecnej trwa przygotowywanie przetargu na realizację zadania, który mamy nadzieję zrealizować w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – mówi Roman Leśniak rzecznik prasowy ZDW w Krakowie.

– Zadanie to będzie  realizowane w ramach „Pomocy Technicznej” przy współudziale UE i przy współpracy z jednostkami samorządów przez których droga wojewódzka 968 przebiega. Na etapie opracowywania koncepcji odbywały się spotkania oraz  wpływały wnioski od samorządów lokalnych odnośnie szczegółowych rozwiązań do uwzględnienia w opracowaniu. Po ich przeanalizowaniu pozytywnej weryfikacji przeszła większość z wniosków i została wprowadzona do dokumentacji projektowej. Dopiero wtedy szczegółowo zostanie określony zakres modernizacji DW 968 z Lubnia do Zabrzeży – dodaje.

O potrzebie budowie chodnika w Lubomierzu wzdłuż DW 968 apelowali na ostatniej sesji Rady Gminy Mszana Dolna – radni klubu „Zróbmy To Razem”. Zarówno Piotr Doll jak i Maria Kowalczyk dopytywali Bolesława Żabę, Wójta Gminy Mszana Dolna o stan zaawansowania tej inwestycji i namawiali go do bardziej aktywnego udziału mszańskiego samorządu w jego realizacji.

– Miałem nie zabierać głosu, ale muszę to zrobić. Te hasła przez Państwa głoszone są populistyczne. My cały czas cos w tym temacie robimy i nie zasypujemy gruszek w popiele – dodaje włodarz mszańskiej gminy.

– Ja nie pojadę ze śliwowicą w bagażniku do Krakowa. Te czasy się skończyły. Proszę o tym nie zapominać.

Katarzyna Szybiak Z-ca Wójta na potwierdzenie tych słów wezwała na salę obrad Mirosława Skowronka, Kierownika Referatu Inwestycji, który potwierdził informacje dotyczące konsultacji ws. inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie. A te ostatnie odbyły się 2 tygodnie temu.

Wg ogólnego projektu drogi wojewódzkie 968 i 969 zachowają dotychczasowy przebieg. Nie tylko poprawi się stan ich nawierzchni, ale co najważniejsze planowana jest też przebudowa skrzyżowań jak i budowa chodników oraz wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu.

Jeszcze w grudniu 2015 roku Województwo Małopolskie uchwaliło budżet na rok 2016, a wcześniej Wieloletni Plan Inwestycyjny, który wyznacza kierunki inwestycji w tym również i tych związanych z drogami w Małopolsce. Póki, co inwestycje drogowe są realizowane w Małopolsce Zachodniej.

Wg wstępnych wyliczeń koszt remontu prawie 44 km drogi z Lubnia do Zabrzeży, a także budowy chodników i skrzyżowań oszacowano na kwotę 61,5 mln złotych.

Wciąż jednak limanowszczyzna pozostaje białą plamą inwestycycyjną jeżeli chodzi o modernizację dróg wojewódzkich.

Zobacz również