Mszana Dolna: Dotąd bezpartyjny postanowił wstąpić do Nowoczesnej Ryszarda Petru

Mszana Dolna: Dotąd bezpartyjny postanowił wstąpić do Nowoczesnej Ryszarda Petru

Piotr Doll, radny pełniący mandat już trzecią kadencję w gminie Mszana Dolna, dotąd bezpartyjny postanowił wstąpić do Nowoczesnej Ryszarda Petru. Decyzją Zarządu Regionu Małopolska został członkiem partii, w Kole Nowoczesnej w Limanowej.

Oprócz pracy politycznej czynnie poświęca się pracy społecznej, był sołtysem wsi Lubomierz oraz jest czynnym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu, honorowym prezesem tej jednostki.

– Nowoczesna jest partią nową z  którą moje wizje i przekonania w pełni się  pokrywają, jej program jest realny do spełnienia, a nie tylko obietnicą  wyborczą i jest partią wiarygodną – mówi Piotr Doll, dotąd bezpartyjny, zapytany o motywacje przystąpienia do partii politycznej.  – Nowoczesna walczy z nepotyzmem, kolesiostwem, a na naszym terenie jest to nagminne.

Radny Piotr Doll aktywnie uczestniczy w pracach Rady Gminy Mszana Dolna. Przewodniczy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Mszana Dolna. Jest przewodniczącym Klubu Radnych Zróbmy to Razem. 

– Wiele osób w powiecie limanowskim deklaruje sympatię wobec działalności Nowoczesnej – mówi Marcin Rewerenda, przewodniczący Koła Nowoczesnej w Limanowej. – Potrzebne jest angażowanie szerokich kręgów społecznych do debaty publicznej o sprawach, które wszystkich nas dotyczą, zwłaszcza w lokalnych środowiskach, w gminach i miastach naszego regionu. Zapraszamy do wspólnego działania wszystkich, którym na sercu leży dobro lokalnych społeczności.

Zobacz również