Zmarła długoletnia dyrektor szkoły w Kasinie Wielkiej

Zmarła długoletnia dyrektor szkoły w Kasinie Wielkiej

Zmarła Józefa Maria Aleksandrowicz. Pogrzeb długoletniej dyrektor szkoły w Kasinie Wielkiej odbędzie się w piątek 7 października o godz. 13.00 w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Kasinie Wielkiej.

Józefa Maria Aleksandrowicz urodziła się 7 lipca 1929r. w Słopnicach. Wczesne lata jej życia przypadły na okres wielkiego kryzysu gospodarczego w Polsce, który dotkliwe doświadczył lokalną społeczność. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności, rodzicom Józefy Marii Aleksandrowicz bardzo zależało na zapewnieniu córce dostępu do edukacji. Po ukończeniu gimnazjum, kontynuowała naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Limanowej, w którym odkryła powołanie do zawodu nauczycielskiego.

W latach 70. ukończyła wyższe studia zawodowe w Krakowie na kierunku filologia polska oraz nauczanie początkowe z wynikiem bardzo dobrym. Początkowo pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jodłowniku, następnie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kasinie Wielkiej, której Dyrektorem została w 1974r. W pracy pedagogicznej wyróżniała się niezwykłą sumiennością, dużym zaangażowaniem oraz poświeceniem, dzięki czemu kierowana przez nią Szkoła osiągała wysokie wyniki dydaktyczno-wychowawcze. Szkoła była dla niej drugim domem. Z pasją organizowała jej życie, zabiegając o rozwój bazy lokalowej i dydaktycznej. Bardzo troszczyła się o losy wszystkich swoich uczniów, również absolwentów. Szczyciła się ich sukcesami, a gdy napotykali trudności, zawsze służyła cenną radą. Była wzorem pedagoga dla wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynali pracę w trudnym i odpowiedzialnym zawodzie nauczyciela. Pracowała w zespole samokształceniowym nauczycieli, systematycznie doskonaliła umiejętności pedagogiczne, a zdobytym doświadczeniem zawsze bardzo chętnie dzieliła się z młodymi pedagogami. Cieszyła się zaufaniem podopiecznych.

Potrafiła dotrzeć do ich umysłów i serc, gdyż mimo stawiania wysokich wymagań, zawsze pozostawała serdeczna, życzliwa i otwarta. Była bardzo dobrym, pracowitym pedagogiem, wychowawcą wielu pokoleń Kasiny Wielkiej, Dyrektorem, który z pasją realizował swoją misję, ale także inicjatorem wielu przedsięwzięć, o czym świadczy praca społeczna na rzecz Małej Ojczyzny – Kasiny Wielkiej. Była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, uzyskała stopień harcmistrza i posiadała funkcję instruktora Związku Harcerstwa Polskiego, który wielokrotnie doceniał ją za sumienną pracę z harcerstwem oraz inspirowanie młodych pokoleń do działania. W latach 60. otrzymała z ZHP Odznakę ,,Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, a w latach 70. Odznakę ,,Przyjaciel Dziecka”. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej przyznano jej Nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego w Krakowie. W 1975r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za nienaganną pracę nauczycielską, natomiast dziesięć lat później – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za 30-letnią szczególnie wyróżniającą się pracę pedagogiczną. Całe życie była wielkim społecznikiem i aktywnie angażowała się w życie Kasiny Wielkiej. W dniu 2 października 2016r. Józefa Maria Aleksandrowicz odeszła od nas, przeżywszy 87 lat. Będzie żyła we wspomnieniach ludzi jako nauczyciel z powołania, pedagog wielokrotnie nagradzany za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, autorytet w dziedzinie oświaty, wielki społecznik oraz patriota.

Była osobą bardzo ciepłą, życzliwą, pomocną, najukochańszą Mamą, Babcią i Teściową, która zawsze znajdowała czas dla drugiego człowieka. Pozostawiła w naszych sercach trwały i ciepły ślad, dzięki czemu pamięć o niej na zawsze pozostanie żywa.

Zobacz również