Zmiana warty na stanowisku szefa strażaków ochotników na limanowszczyźnie

Zmiana warty na stanowisku szefa strażaków ochotników na limanowszczyźnie

W miniona sobotę doszło do zmiany na stanowisku Prezesa Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Limanowej. Kazimierza Czyrnka zastąpił były komendant PPSP w Limanowej – Grzegorz Janczy.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Limanowej rozpoczeło się od sprawozdania dotychczasowego prezesa strażaków ochotników na limanowszczyźnie – Kazimierza Czyrnka. Prezes Zarządu Powiatowego przedstawił najważniejsze infoprmacje odnośnie dotychczasowej działalności Zarządu.

Delegaci ocenili również działalność zarządu oddziału powiatowego za lata 2011 – 2016 oraz wybrano nowe władze na następną kadencję 2016 – 2021. Nowym prezesem oddziału powiatowego został Grzegorz Janczy. V-ce prezesami zostali wybrani: Kazimierz Czyrnek, Bronisław Smoleń, Bolesław Żaba, Stanisław Gontarski

Sekretarzem strażaków ochotników obwieszczono – Bronisława Kunickiego. Skarbnikiem został mianowany – Stanisław Przybylski.

W prezydium jako członkowie pozostali: Jan Puchała(Starosta Limanowski), Urszula Nowogórska(Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego), bryg. Janusz Kurzeja(Komendant PPSP w Limanowej) oraz Adam Sołtys (Wójt Gminy Słopnice).

Na przedstawicieli do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP wybrani zostali:
Grzegorz Janczy oraz Kazimierz Czyrnek.

W spotkani tym wziął udział również Józef Pilch, Wojewoda Małopolski. Podziękował strażakom za ogromne wsparcie podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się pod koniec lipca w Krakowie. 

Wojewoda Małopolski, wraz z Janem Puchałą – Starostą Limanowskim odznaczyli dwoma srebrnymi i dziewięcioma brązowymi Krzyżami Zasługi strażaków. 

Nagrodzeni zostali medalem:

Srebrne Krzyże Zasługi: 
Michał Mysza
Zenon Sroka.

Brązowe Krzyże Zasługi: 
Kazimierz Adamczyk
Krzysztof Halota
Marian Kapera 
Maria Kordeczka
Dariusz Molek
Andrzej Śliwa
Jan Śliwa
Kazimierz Świerczek
Florian Ubik. 

Źródło:powiat.limanowa.pl

Zobacz również