Mszana Dolna. Wymiana starych pieców, niskoemisyjny transport, odnawialne źródła energii. Miasto i gmina walczą o czyste powietrze

Mszana Dolna. Wymiana starych pieców, niskoemisyjny transport, odnawialne źródła energii. Miasto i gmina walczą o czyste powietrze

Władze miasta i gminy Mszana Dolna chcą walczyć o czyste powietrze. Jednym z celów aby to osiągnąć ma być wymiana szkodliwych palenisk i zastąpienie je na bardziej ekologiczne paliwa. W ramach programu realizowanego przez Urząd Mraszałkowski mieszkańcy będą mogli starać się o sfinansowanie wymiany pieca.

Zgodnie z oceną powietrza w województwie małopolskim w roku 2015, którą wykonano dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w Mieście Mszana Dolna nastąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłów PM 10 oraz PM 2,5 związanych z niską emisją (opalanie starymi piecami lub kotłami węglowymi, duże natężenie ruchu).

Przekroczenia te świadczą o konieczności wdrażania na terenie miasta działań zmierzających do obniżenia niskiej emisji, propagujących odnawialne źródła energii, termomodernizacje budynków mieszkalnych oraz wymianę starych pieców na wysokosprawne kotły węglowe lub na biomasę – 5 klasy energetycznej bądź wysokosprawne kotły gazowe.

Celem poprawy jakości powietrza Miasto Mszana Dolna złożyło wniosek wstępny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego dla poddziałań 4.4.2 oraz 4.4.3 :Obniżenie poziomu niskiej emisji.
Jednym z warunków dla otrzymania dofinansowania jest posiadanie aktualnego dokumentu strategicznego związanego z regionalną polityką energetyczną, dlatego też Burmistrz Miasta Mszana Dolna zlecił wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mszana Dolna (PGN).

Dokument ten jest już w trakcie konsultacji i opiniowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz innych instytucji. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna, na którym omówione zostaną zasady skorzystania z programu dotacji dla w/w zadań.

Opracowywany PGN pozwoli Mszanie Dolnej poznać potrzeby mieszkańców oraz pozyskać fundusze na działania takie jak:

· Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej
· Wdrażanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii
· Wymianę starych pieców na nowe niskoemisyjne kotły
· Modernizację oświetlenia ulicznego
· Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję
 

Aktualnie jest tworzona lista rankingowa dla osób chętnych do wzięcia udziału w programie. Jeszcze w tym roku są plany przekazania listy chętnych mieszkańców audytorom energetycznym, którzy będą odwiedzać poszczególne domy celem stwierdzenia spełnienia warunków programu dotacji.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta Mszana Dolna w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 203, tel 18 3310 417 wew. 203.

Z kolei Wójt Gminy Mszana Dolna zaprasza mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinasowania do wymiany starych pieców, na spotkania informacyjne, które odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

  1. Poniedziałek 21.11.2016 o godz. 18.00 w Remizie OSP w Kasinie Wielkiej dla mieszkańców Kasiny Wielkiej,
  2. Wtorek 22.11.2016 o godz. 18:00 w Remizie OSP w Kasince Małej dla Mieszkańców Kasinki Małej,
  3. Poniedziałek 28.11.2016 o godz. 18:00 w Remizie OSP w Mszanie Górnej dla mieszkańców Mszany Górnej, Lubomierza, Łętowego i Łostówki,
  4. Wtorek 29.11.2016 o godz. 18:00 w Remizie OSP w Olszówce dla mieszkańców Olszówki, Raby Niżnej i Glisnego.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz ankieta do pobrania na stronie Urzędu Gminy w zakładce „WYMIEŃ PIEC Z DOFINANSOWANIEM”

 

 

Zobacz również