Nowoczesna wystosowała interpelację w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego

Nowoczesna wystosowała interpelację w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego

Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego postanowiła wprowadzić nowy plan ochrony GPN. Samorządy gmin, w obszarze których Park projektuje wprowadzić zmiany, negatywnie zaopiniowały pomysł, za wyjątkiem Rady Gminy Mszana Dolna, która nie widzi żadnych problemów dla mieszkańców wynikających z decyzji dyrekcji GPN.

Tymi problemami mogą się okazać utrudnienia i ograniczenia w dysponowaniu gruntami i nieruchomościami, które znajdują się w granicach Parku.

– Rozumiemy potrzebę ochrony środowiska, jednak nie zapominajmy, że człowiek też jest składnikiem systemu ekologicznego. Władza samorządowa powinna tak prowadzić swą politykę społeczną i ekologiczną by te dwa składniki wchodziły w relację synergiczną, by się wspierały, a nie działały wzajemnie pasożytniczo. Ustanowienie nowych zasad ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego w obszarze którego znajdują się posesje i pola uprawne spowoduje znaczne ograniczenie świętego prawa własności prywatnej. Mieszkańcy wsi Lubomierz, których ta decyzja dotknie w sposób szczególny, sprzeciwiają się decyzji dyrektora Parku oraz pozytywnej opinii Rady Gminy Mszana Dolna, szczególnie, że została ona podjęta bez konsultacji społecznych. Nic o nas bez nas! – mówi Piotr Doll mieszkaniec Lubomierza radny Gminy Mszana Dolna członek Nowoczesnej.

Wsłuchując się w protesty mieszkańców Gminy Mszana Dolna Koło Nowoczesnej w Limanowej postanowiło zainteresować sprawą posła Nowoczesnej z regonu małopolskiego Jerzego Meysztowicza. Efektem rozmów zespołu jest interpelacja poselska wystosowana do ministra Środowiska Jana Szyszki.

Interpelacja jest już zarejestrowana na stronie Sejmu:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8078

Zobacz również