LGD "Piękna Ziemia Gorczańska". W styczniu rusza nabór wniosków

LGD "Piękna Ziemia Gorczańska". W styczniu rusza nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska zachęca do składania wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak i już działające podmioty. Nabory rozpoczynają się juz w styczniu.

O pomoc finansową mogą starać się mieszkańcy miasta i gminy Mszana Dolna oraz Niedźwiedzia. Trzeba sie śpieszyć, bo czasu jest niewiele

Termin ich składania jest ściśle określony: 02.01. do 16.01 2017 roku w godzinach od 9.00 – 14.00.

Wnioski o przyznanie pomocy w dwóch egzemplarzach – należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska.

Na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu. 

Przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

– PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

Odwiedź również stronę LGD: lgd.mszana.pl

Zobacz również