Miasto Limanowa na podium rankingu gmin Małopolski 2016

Miasto Limanowa na podium rankingu gmin Małopolski 2016

Niepołomice, Wielka Wieś i Limanowa znalazły się na podium rankingu gmin Małopolski 2016. W tegorocznej edycji nagrodzono również samorząd, który przekazał najwięcej środków na lokalne organizacje pozarządowe – trofeum trafiło do gminy Jerzmanowice-Przeginia.

 Nagrody dla zwycięzców podczas grudniowego posiedzenia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski wręczyli marszałek Jacek Krupa i Grzegorz Lipiec z zarządu województwa. Obecny był również wicemarszałek Wojciech Kozak.

Zbliża się koniec roku, a z nim czas na podsumowania. Od kilku lat w grudniu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie nagradza te gminy, które w danym roku wyróżniały się dynamicznym rozwojem gospodarczym i społecznym. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiat, czyli: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

W tegorocznej edycji rankingu zwyciężyły Niepołomice. Na drugim miejscu znalazła się gmina Wielka Wieś, a na trzecim – Limanowa. Jak podkreślał marszałek Jacek Krupa, coroczny ranking to świetny pretekst do dyskusji nad dobrym zarządzaniem w samorządzie i szerzej – nad strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

– Samorząd terytorialny to jedno z największych osiągnięć polskiej demokracji. Co więcej – nasza praca i zaangażowanie jest coraz lepiej oceniana przez mieszkańców regionu, którzy dostrzegają jak wiele zmienia się w ich najbliższym otoczeniu – podkreślał podczas gali wręczenia nagród marszałek Jacek Krupa. 

Tegoroczny ranking gmin powstał w oparciu o zaktualizowaną liczbę wskaźników. Wśród nich były m.in. dochód własny i wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca, poziom zadłużenia gminy, liczba firm na 1000 mieszkańców, wskaźnik migracji czy odsetek dzieci w żłobkach i przedszkolach. Pełna lista gmin objętych rankingiem, a także szerszy opis wymagań znajduje się tu.

Przypomnijmy, ranking powstał we współpracy z krakowskim Urzędem Statystycznym. Marszałek Jacek Krupa objął go honorowym patronatem.

Zobacz również