Mszana Dolna. Błogosławieństwo nowych lektorów w parafii Św. Michała Archanioła

Mszana Dolna. Błogosławieństwo nowych lektorów w parafii Św. Michała Archanioła

W sobotę 10 grudnia w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej odbyła się uroczystość błogosławienia lektorów. Tego zaszczytu dostąpiło 29 ministrantów z dekanatu mszańskiego.

Uroczystej koncelebry Mszy Świętej przewodniczył V-ce Dziekan Dekanatu Mszańskiego – ks. Jerzy Raźny, proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. Towarzyszyli mu ks. Zdzisław Sawka, proboszcz parafii w Łętowem, ks. Marian Bański z Mszany Górnej, ks. Robert Stanuszek, wikary parafii w Kasinie Wielkiej,  ks. Stanisław Kasprzak z parafii w Olszówce, a także ks. Dominik Popielarczyk, który skierował Słowo Boże zarówno do lektorów jak i przybyłych na tą uroczystość ich rodziców.

– Pamiętajcie, że usta lektorów wypowiadające Słowo Boże nie powinny się kalać obmową, przekleństwami, ale wypowiadać dobre słowa wraz z Maryją – Wielbi dusza moja Pana…

Pan Jezus zawsze posługuje się człowiekiem i dzisiaj wybrał Was i to przez was będzie docierał do serc swoich wyznawców. Jesteście od dzisiaj jego narzędziami. Dbajcie o to abyście byli dobrze przygotowani do czytania tego słowa i abyście przede wszystkim dawali dobre świadectwo, bo ta posługa zobowiązuje do bliskości i wierności Jezusowi.

Po wygłoszonej homilii nowi lektorzy zostali pobłogosławieni i sami też złożyli stosowną, które na ta okoliczność obrzędową jest wygłaszane przez każdego z nich przyrzeczenie.

– Oto księga Słowa Bożego. Poznajcie to słowo i wprowadzajcie je w czyn. Starannie przygotowujcie czytania bliblijne i wiernie przekazujcie Objawienie Boże na duchowy pożytek wasz i wszystkich słuchaczy – zwrócił się do wszystkich lektorów ks. Jerzy Raźny.

W czasie Mszy świętej zostały również poświęcone nowe szaty liturgiczne – alby, które od tej niedzieli będą przywdziewać lektorzy czytający Słowo Boże. Otrzymali oni również Pismo Święte, które wręczali już po zakończonej mszy – odprawiający ją kapłani.

Oczywiście nie mogło zabraknąć słów podziękowań, które skierował w stronę rodziców Jerzy Raźny, proboszcz mszańskiej parafii. Na zakończenie Eucharystii uczestniczący w kursach lektorzy (te trwały od września) podziękowali księdzu proboszczowi, prowadzącym kursy kapłanom, a także Monice Antosz, naszej redakcyjnej koleżance, która podczas czuwała nad prawidłową wymową i dykcją. 

Kursy lektorskie prowadzili: ks. Tomasz Stec, ks. Marek Pitala, ks. Dominik Popielarczyk oraz ks. Robert Stanuszek.

Zobacz również