Program sesji Rady Gminy Mszana Dolna

Program sesji Rady Gminy Mszana Dolna

W najbliższą środę (21 grudnia) w sali narad UG w Mszanie Dolnej odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie     prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX  sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mszana Dolna na lata 2016-2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana  Dolna   udziału  w nieruchomości niezabudowanej położonej  w  Kasince Małej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna   udziałów  w nieruchomości  niezabudowanej położonej w  Kasince Małej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi P.M.B.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi P.M.B.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi P.K.N. na Wójta Gminy.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie XXX  zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Zobacz również