Zakończyła się budowa Stacji Uzdatniania Wody Mszanka

Zakończyła się budowa Stacji Uzdatniania Wody Mszanka

Rozpoczął się rozruch technologiczny stacji, aby mieszkańcy prawobrzeżnej części Mszany Dolnej mogli mieć jak najszybciej czystą wodę – poinformował na sesji Rady Miasta burmistrz Józef Kowalczyk.

Burmistrz przypomniał, że w ciągu 2 lat miasto oddaje do użytku drugą stację uzdatniania wody. Ma to ogromny wpływ na rozwiązanie problemów z wodą pitną, z którymi miasto borykało się od lat. Koszt budowy obu stacji wyniósł 13 mln zł, z czego 10,5 mln były to środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. 

SUW Mszanka stanęła przy ulicy Słonecznej w Mszanie Dolnej, obok siedziby klubu sportowego Turbacz. 

Pierwszą stację oddano do użytku w lutym tego roku. Stanęła ona w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej.

Podczas sesji burmistrz Kowalczyk dodał, że „nie powiodły się działania osób, które miały zablokować budowę tej inwestycji”. Nie powiedział o kogo chodzi. Podkreślił, że inwestycja wymagała przygotowania nowego projektu, gdyż pierwotny nie uwzględniał rurociągu tłocznego. Jego brak groził tymczasem rozerwaniem rur. 

Źródło:gorce24.pl

Zobacz również