Darmowa pomoc prawna w Urzędzie Miasta

Darmowa pomoc prawna w Urzędzie Miasta

Od drugiego stycznia 2017 kontynuujemy funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej w Urzędzie Miasta Mszana Dolna. Na terenie Powiatu Limanowskiego wyznaczonych jest pięć punktów, w których porad będą udzielali radcowie prawni oraz adwokaci.

 Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jeden z punktów wyznaczony jest w naszym mieście – w budynku Urzędu Miasta, ul. Piłsudskiego 2. Wejście do punktu nieodpłatnych porad prawnych znajduje się od strony parkingu.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach (wyjąwszy dni świąteczne) 

Poniedziałek: 11.15 -15.15 – adwokat Pani Agnieszka Boroń-Golonka
Wtorek: 14.00 -18.00 – adwokat Pan Łukasz Jakubowski
Środa: 10.15 -14.15 – adwokat Pani Katarzyna Szubryt
Czwartek: 8.00 -12.00 – adwokat Pan Tomasz Studziński
Piątek: 14.00 -18.00 – adwokat Pani Anna Mielnicka

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają następujące osoby uprawnione: 

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. 

Pomoc prawna udzielana w punktach będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Dyżury wszystkich prawników oraz szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz pod numerem telefonu: 18 33 37 804.

Zobacz również