Opłatkowe spotkanie dla rodzin zastępczych

Opłatkowe spotkanie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zorganizowało dla swoich podopiecznych spotkanie opłatkowe.

Przy suto zastawionych stołach spotkało się ponad siedemdziesięciu gości, wśród których znajdowały się nie tylko rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi, ale również kandydaci do pełnienia tej funkcji oraz wychowankowie z Domu Dziecka w Łukowicy wraz z wychowawczyniami. 
– Dziękuję rodzinom zastępczym za trud i zaangażowanie w opiekę nad dziećmi oraz za codzienną troskę w zapewnieniu odpowiednich warunków dla ich właściwego rozwoju – mówił Jan Puchała.

– Chcę podkreślić jak bardzo istotne znaczenie w przypadku dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo ma piecza zastępcza, zarówno rodzinna jak i instytucjonalna – dopowiedział Wojciech Włodarczyk, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego. Następnie Władze Powiatu złożyli najserdeczniejsze życzenia noworoczne dla wszystkich rodzin oraz dzieci.

Uroczystość uświetniła bogata część artystyczna. Na początku uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Limanowej wykonali kolędy, wprowadzając wszystkich gości w świąteczny nastrój. Po małych artystach wystąpiły wychowanki z domu dziecka w Łukowicy, przedstawiając krótką inscenizację o tematyce bożonarodzeniowej. Na zakończenie zaprezentowali się przedstawiciele Zespołu Regionalnego „Porębiański Ród”, który krzewi kulturę górali Zagórzan. Muzykanci zaprezentowali piękne staropolskie kolędy, których wspólnym śpiewem wspomogły wszystkie osoby przebywające na sali.

Spotkanie stało się okazją nie tylko do wspólnego kolędowania, ale również wymiany doświadczeń i dyskusji na temat bieżących spraw.

Źródło:powiat.limanowa.pl

Zobacz również