Znamy zwycięzców Powiatowego Przeglądu Kolędniczego w Kasince Małej

Znamy zwycięzców Powiatowego Przeglądu Kolędniczego w Kasince Małej

Przez weekend Kasinka Mała rozbrzmiewała taktem kolęd i pastorałek. A to za sprawą grup kolędniczych, które zjechały z całego powiatu aby na scenie zaprezentować swoje zdolności artystyczne.

W ciągu soboty i niedzieli zaprezentowało sie 31 grup kolędniczych, a na scenie zaprezentowało się ponad 500 wykonawców. Jury konkursowe w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, Benedykt Kafel- etnograf i Stanisław Węglarz  – etnolog przyznało nagrody w trzech kategoriach: dzieci, młodzieży i dorosłych

W kategorii dziecięcej (od 7  do lat 13):

 Cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł. otrzymały grupy kolędnicze :

 „PASTERZE Z GWIAZDĄ” z Jodłownika,

„NOWOLECIĘTA” z Męciny,

„PASTERZE Z GWIAZDĄ”  z Krasnego-Lasocic,

„SZCZODROKI”  z Pasierbca.

Sześć równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł. otrzymały grupy kolędnicze:

 „Z TURONIEM” z Kasinki Małej,

„PASTERZE Z SZOPKĄ” z Siekierczyny,

 „HERODY” z Raby Niżnej,

„Z GWIAZDĄ” z Zasadnego,

„Z GWIAZDĄ”  z Ujanowic,

„ŻYWA SZOPKA” z Lubomierza.

Pięć równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł. otrzymały grupy kolędnicze:

„ŻYWA SZOPKA” z Olszówki,

„PASTERZE Z SZOPKĄ” z Zalesia, 

„Z GWIAZDĄ” z Laskowej,

„Z GWIAZDĄ I TURONIEM” z Mszany Górnej,

„ŻYWA SZOPKA” z Poręby Wielkiej.

W kategorii młodzieżowej (od 14 do lat 17)

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł. otrzymała grupa kolędnicza „PASTERZE” z Sadku – Kostrzy.

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł. otrzymuje grupa kolędnicza „Z GWIAZDĄ” z Ujanowic. 

W kategorii grup dorosłych:

Pięć równorzędnych I miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł. otrzymały grupy kolędnicze:

„Z GWIAZDĄ”  z Sadku – Kostrzy,  

„Z GWIAZDĄ” ze Starej Wsi,

„Z GWIAZDĄ”  z  Jurkowa,

„Z TURONIEM” z Lubomierza,

„Z GWIAZDĄ” z Krasnego -Lasocic.

Pięć równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne po 300 zł. otrzymały grupy kolędnicze:

„Z TURONIEM” z Kasiny Wielkiej,

„Z TURONIEM” z Olszówki,

„PASTERZE” z Pisarzowej,

„Z TURONIEM” z Raby Niżnej,

„Z TURONIEM” z Wilkowiska.

Cztery równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł. otrzymały grupy kolędnicze:

„Z TURONIEM” z Pasierbca,

„Z TURONIEM” ze Żmiącej,

„Z TURONIEM” ze Słopnic,

„ŻYWA SZOPKA” z Kamienicy. 

Na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych  „Pastuszkowe kolędowanie”, które odbędzie się w Podegrodziu  komisja zakwalifikowała laureatów I miejsc w kategorii dziecięcej oraz I i II miejsca w kategorii młodzieżowej:

„PASTERZE Z GWIAZDĄ” z Jodłownika, „NOWOLECIĘTA”  z Męciny, „PASTERZE Z GWIAZDĄ”  z Krasnego -Lasocic, „SZCZODROKI” z Pasierbca, „ PASTERZE” z Sadku – Kostrzy i „Z GWIAZDĄ” z Ujanowic.

Z kolei na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w ramach „Karnawału Góralskiego” w Bukowinie Tatrzańskiej komisja  zakwalifikowała dorosłe grupy kolędnicze, będące laureatami I i II miejsc:

„Z GWIAZDĄ”  z Sadku – Kostrzy,  „Z GWIAZDĄ” ze Starej Wsi, „Z GWIAZDĄ”  z  Jurkowa, „Z TURONIEM” z Lubomierza, „Z GWIAZDĄ”  z Krasnego – Lasocic, „Z TURONIEM” z Kasiny Wielkiej, „Z TURONIEM” z Olszówki, „PASTERZE” z Pisarzowej, „Z TURONIEM” z Raby Niżnej, „Z TURONIEM”  z Wilkowiska.

Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta Turoniowi” jest ważnym wydarzeniem służącym przekazywaniu tradycji kolędniczych całego regionu lachów limanowskich i górali zagórzańskich – czytamy w pokonkursowym protokole jury.

Wpływa on na utrwalanie tradycji, a  młodemu pokoleniu służy poznaniu własnej tożsamości kulturowej. Komisja ze szczególną satysfakcją podkreśla duży udział grup dziecięcych, co zapewni kontynuowanie tradycji kolędniczych – dodaje jury.

Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie artystyczno -merytorycznym. Komisja wyraża wdzięczność władzom powiatowym oraz władzom Gminy Mszana Dolna za wykazaną przychylność, a także  pomoc finansową i organizacyjną.

Wyrażamy podziękowanie za włożony trud i przyjęcie ponad 500 wykonawców oraz stworzenie dobrej atmosfery do realizacji przeglądu dyrektor Czesławie Łabuz, nauczycielom, rodzicom i pracownikom  Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej.

Źródło:UG Mszana Dolna

 

Zobacz również