Mieszkańcy Koszar przeciw zasiedlaniu ich miejscowości przez romskie rodziny

Mieszkańcy Koszar przeciw zasiedlaniu ich miejscowości przez romskie rodziny

Podczas posiedzenia sesji radna Zuzanna Kolawa złożyła na ręce Wójta Gminy Władysława Pazdana i Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Młyńskiego protest mieszkańców wsi Koszary przeciw próbom dalszego zasiedlania rodzin romskich w miejscowości Koszary, poprzez budowę kolejnych bloków na osiedlu romskim.

Mieszkańcy Koszar proszą o pomoc i wsparcie w swoich działaniach. Twierdzą, że  rozbudowa osiedla romskiego „służy wyłącznie cementowaniu zjawiska gettyzacji tej grupy społecznej i marginalizacji jej szans asymilacji  społecznej w procesie integracyjnym”.

Przedmiotowy protest, który poparło ok. 350 mieszkańców Koszar, został przekazany do Wojewody Małopolskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej. Radna Zuzanna Kolawa zwróciła się do radnych gminy o poparcie działań mieszkańców i przyjęcie na następnej sesji rezolucji w przedmiotowej sprawie. 

Źródło:UG Limanowa

Zobacz również